Välkommen till vår årliga nyhetsdag som behandlar den viktiga juridiken som berör dig som är verksam inom byggbranschen och entreprenadsektorn. Du får en genomgång av reglerna utifrån ett praktiskt perspektiv, information om nyheter och ett fokus på särskilt aktuella frågor.

Advokaterna Rolf Andersson och Viktoria Edelman på AG Advokat redogör för aktuella nyheter inom bygg- och entreprenadbranschen. Innehållet i kursen kommer att uppdateras med aktuella frågor och beakta den senaste utvecklingen i rättspraxis.

Observera att alla nyhetsdagar på BG Institute utgår från aktuella rättsfall, lagändringar och trender.

Under förmiddagen behandlas aktuella frågor om entreprenadrätt, bl.a. följande:

  • Kort rapport om läget rörande förhandlingen om revidering av AB (och sedermera övriga bestämmelser i den så kallade AB-familjen)
  • Erfarenheter från besiktningar och överbesiktningar
  • Erfarenheter från reglering av skador i allrisk- och ansvarsförsäkringar inom byggbranschen
  • Ny rättspraxis

Under eftermiddagen behandlas aktuella frågor om offentlig upphandling av byggentreprenader innefattande följande:

  • Nya regler om upphandlingar under tröskelvärdena.
  • Föreslagna ändringar för effektivare överprövning av offentliga upphandlingar
  • Skaderekvisitet och preklusion
  • Krav på ramavtal
  • Hyresundantaget
  • Övrig rättspraxis

Målgrupp

Bygg- och entreprenaddagen är en bred temadag som passar dig som exempelvis är beställare, entreprenör, konsult, bygg- eller projektledare, inköpare eller besiktningsman. Dagen passar även övriga som arbetar med upphandling och genomförande av anläggningsentreprenader och jurister med inriktning mot entreprenadjuridik.

Kursmaterial

Specifikt för kursen framtagen digital kursdokumentation ingår i kursavgiften. Du behöver även böckerna AB 04 och ABT 06 , som inte ingår i kursavgiften. Denna kan beställas på Svensk Byggtjänst.

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

8.900 kr (exkl. moms)

INGA KURSTILLFÄLLEN

Den här kursen har för närvarande inga tillgängliga datum. Om du är intresserad av att delta så kan du skicka in en intresseanmälan nedan. Du meddelas när vi har fått ett flertal intressenter.

Du kommer ej att debiteras någon kostnad vid en anmälan.

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället den 6 april kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 0
 Image of
Rolf Andersson
Advokat
Läs mer
presentation-board 0
 Image of
Viktoria Edelman
Advokat
Läs mer