Sveriges främsta föreläsare

90 dagar on demand ingår

Auktoriserat utbildningsföretag

Välkommen till vår årliga nyhetsdag som behandlar den viktiga juridiken som berör dig som är verksam inom byggbranschen och entreprenadsektorn. Du får en genomgång av reglerna utifrån ett praktiskt perspektiv, information om nyheter och ett fokus på särskilt aktuella frågor.

Peter Thors och Erik Wassén redogör för aktuella nyheter inom bygg- och entreprenadbranschen. Innehållet i kursen kommer att uppdateras med aktuella frågor och beakta den senaste utvecklingen i rättspraxis. Nyhetsdagen är uppdelad i två delar där ena delen handlar om nyheter inom offentlig upphandling och den andra delen handlar om nyheter inom entreprenadjuridik.


Kursen fick vid senaste tillfället ett snittbetyg på 4,18 av 5,0 ⭐ 


Alla nyhetsdagar på BG Institute utgår från aktuella rättsfall, lagändringar och trender. Agendan för dagen kommer därför att fastställas närmare inpå kurstillfället.

Under Bygg- och entreprenaddagen 2024 behandlades bland annat:

Upphandling:
• Genomgång av nya regler i LOU och LUF avseende bland annat annonsering och upphandlingsskadeavgift som börjat gälla under 2023 och 2024.
• Genomgång av aktuell rättspraxis gällande offentlig upphandling, främst praxis från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kammarrätterna samt EU-domstolen.
• Genomgången av praxis kommer omfatta bland annat utvecklingen av kammarrättspraxis efter HFD 2022 ref 41 I och II om att leverantörer som inte påtalar fel och brister under anbudstid normalt inte kan anses ha lidit skada.

Entreprenad:
• Nya rättsfall från Högsta domstolen och hovrätterna
• Revideringsarbetet av AB 04 och ABT 06 – om remissen kommit kort genomgång av den
• Nytt från AMA

Målgrupp

Bygg- och entreprenaddagen är en bred temadag som passar dig som exempelvis är beställare, entreprenör, konsult, bygg- eller projektledare, inköpare eller besiktningsman. Dagen passar även övriga som arbetar med upphandling och genomförande av anläggningsentreprenader och jurister med inriktning mot entreprenadjuridik.

Kursmaterial

Specifikt för kursen framtagen digital kursdokumentation ingår i kursavgiften.

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs?

BG Institute anordnar företagsanpassade utbildningar. Det innebär att våra föreläsare kommer till er och genomför kursen fysiskt på plats, anpassat till er organisation.

Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.900 kr (exkl. moms)

Kurstillfällen

Stockholm

24 Apr 2025

Livesändning

Platser finns

Kurslokal:
BG Institute

Platser finns

On Demand
T.o.m. 23 Jul 2025

Utbildningstimmar: 6

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 90 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 2
 Image of
Erik Wassén
Advokat och delägare
Läs mer
presentation-board 3
 Image of
Peter Thors
Advokat och delägare
Läs mer