Juridik och ekonomi kring byggrätter – hur skyddas värdet i en outnyttjad byggrätt och hur hanteras mark med byggrätt vid fastighetsförsäljning? Här får du svaren.

Byggrätt är en vanlig term för hur en fastighetsägare kan bygga med stöd av bestämmelserna i gällande detaljplan. När planer är nya och genomförandetid löper är fastighetsägaren tämligen väl skyddad, medan grundprincipen är att det står kommunen fritt att ändra detaljplaner när genomförandetiden på 5 till 15 år löpt ut.

En planändring kan drabba fastighetsägaren hårt, om till exempel antalet tillåtna våningar minskas från sju till tre eller om bestämmelserna om vad som får upplåtas i planområdet förändras. Det finns dock begränsningar i kommunens möjligheter att ändra detaljplanen. Nya detaljplaner ska ta skälig hänsyn till befintliga förhållanden och hänsyn ska alltid tas till såväl enskilda som allmänna intressen vid planläggning.

Kursen behandlar juridik och ekonomi kring outnyttjade byggrätter och hur markägaren kan skydda de värden som finns i markinnehavet. Vi beskriver även hur mark med byggrätt kan hanteras vid fastighetsförsäljning.

Under kursdagen går vi igenom:

 • Detaljplanens regler för byggrätt
 • Byggrättens värde
 • Planändringar
 • Byggrätter vid fastighetsköp

MÅLGRUPP

Kursen vänder sig främst till dig som arbetar med exploatering av mark och köp av mark.
Innehållet är anpassat för både privat och offentlig verksamhet.


 

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.15

  Pass I
  Detaljplanens regler för byggrätt:
  - Att tolka planen
  - Genomförandetid
  - Bygglov
  - Former för planändring

 • 10.15-10.30

  Fika

 • 10.30-11.45

  Pass II
  Byggrättens värde:
  - Fastighetsvärdering
  - Taxeringsvärden för oexploaterade byggrätter
  - Oexploaterade byggrätter vid expropriation och andra tvångsförvärv

 • 11.45-12.45

  Lunch

 • 12.45-14.15

  Pass III
  Planändringar:
  - Skäl för planändring
  - Betydelsen av befintliga förhållanden vid planändring
  - Anstånd för planändring vid ansökan om bygglov
  - Skyddet för enskilda intressen i rättspraxis

 • 14.15-14.30

  Fika

 • 14.30-16.00

  Pass IV
  Byggrätter vid fastighetsköp:
  - Upplysningsskyldighet
  - Garantier
  - Svävarvillkor
  - Tilläggsköpeskillingar
  - Delad risk

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

Aktuella frågeställningar, kompetenta föreläsare, mycket intressant.

Caroline Appelberg

Advokatfirman Lindahl