Arbetsmiljö och det praktiska arbetet kring detta område på arbetsplatsen är enligt lag alltid ytterst arbetsgivarens ansvar. Du som chef ska se till att arbetsmiljöfrågor hanteras i din dagliga verksamhet.

I kursen behandla arbetsmiljöexperten Per Axell det som chefer behöver känna till för att kunna ta sitt arbetsmiljöansvar. Chefens arbetsmiljöansvar kommer att behandla lagstiftningen, betydelsen av rättsreglerna, rättspraxis och även den systematiska metodiken för ett framgångsrikt proaktivt arbetsmiljöarbete. Successivt under kursdagen kommer deltagarna få konkreta tips och råd kring hur de kan omsätta olika delar av ansvaret i praktiken. Avslutningsvis kommer deltagarna även att få möjlighet att i smågrupper arbeta med ett praktikfall (rättsfall).

Som deltagare får du kunskap om:

• Arbetsmiljöansvarets omfattning och allmänna krav på arbetsplatsers arbetsmiljö
• Arbetsgivarens skyldigheter
• Organisatorisk- och social arbetsmiljö
• Samverkan och skyddsombud/skyddskommitté
• Ansvar och sanktioner i arbetsmiljön
• Rättspraxis – Praktikfall
• Övriga nyheter


Målgrupp:

Chefer, arbetsledare, personalchefer, HR-handläggare, advokater, skyddsombud, ombudsmän i fackliga organisationer och i arbetsgivarförbund samt andra med personalansvar.

 

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.15

  Pass I
  Arbetsmiljölagens syfte och tillämpningsområde, allmänna krav på arbetsplatsen, arbetsgivarens skyldigheter att vidta åtgärder.

 • 10.30 - 11.45

  Pass II
  Forts. arbetsgivarens skyldigheter, särskilt om systematiskt arbetsmiljöarbete och daglig tillsyn, organisatorisk- och social arbetsmiljö

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III
  Grupparbete, samverkan med arbetstagare och samverkan med Skyddsombud och i Skyddskommitté, Skyddsombuds rättigheter/befogenheter

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV
  Primär ansvar, Samordningsansvar, personligt straffansvar, befattningsansvar, sanktioner mot arbetsgivare

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

BG Institute är serviceminded, tillmötesgående och proffsiga!

Personalchef, Ambea Sverige AB