Det ställs höga krav på chefer idag. Som chef ska du ständigt vara uppdaterad i en komplex och kravfylld vardag under konstant förändring. Därför har vi på BG Institute tagit fram ett gediget diplomprogram bestående av fem delområden som riktar sig till dig som är chef. Programmets mål är att skapa en trygghet för dig som chef som gör att du upplevs som påläst och tydlig med dina mål och visioner inför dina medarbetare.

För att du ska utöva ett bra och tydligt chefskap behöver du leda organisationen på ett korrekt sätt samt effektivt utveckla och motivera dina medarbetare. Ledarskap och arbetsrätt är grundpelarna i ett chefskap och programmets syfte är att utrusta dig med en gedigen verktygslåda inför situationer som du helt säkert kommer att hamna i som chef.

Som ledande leverantör av privat utbildning inom juridik på den svenska marknaden ger vi dig arbetsrättens mest relevanta delar som reglerar arbetsmarknadens villkor och förutsättningar. Vi kompletterar juridiken med ledarskapskurser med tonvikt på psykologi, kommunikation och förhandlingsteknik.

Chefsprogrammet ger dig kunskap om allt från hur lagen om anställningsskydd fungerar i praktiken till hur diskriminering och arbetsmiljö förhåller sig till varandra. Du får även praktiska och konkreta råd gällande förändringsledning och arbetet därtill. Slutligen utrustar vi dig med konkreta verktyg för att vässa din presentationsteknik så att du kan nå ut med ditt budskap på bästa sätt.

Programmet kan ses som ett multiverktyg – ett helhetsverktyg för att lyckas med ditt ledarskap. Efter programmet kommer du vara förberedd och ha rätt redskap för att utveckla dig själv, ditt team och din organisation.

Chefsprogrammet inleds den 14 maj alternativt den 1 juni och omfattar följande moment:

Förändringsledning
Göteborg 14 maj alternativt Stockholm 1 juni.

Kommunikativt ledarskap
Stockholm 26-27 augusti

Diskriminering och arbetsmiljö
Stockholm 15 september alternativt Göteborg 1 oktober

Anställningsskyddslagen
Stockholm 6 oktober

Presentationsteknik
Stockholm 10 november

Målgrupp:

Programmet riktar sig till dig som är chef eller är på väg in i en chefsroll med personalansvar och vill utveckla ditt ledarskap.

I produktbladet nedan hittar du fullständig information om innehållet i Chefsprogrammet.

Vid bokning kommer första kursen att vara förvald, du får själv välja datum. Du kommer kontaktas av någon av våra utbildningsrådgivare som tillsammans med dig kommer sätta datumen för kurserna så att programmet passar dig så väl det går.