Handläggningstiderna vid domstolarna ökar. Domstolarna har historiskt stora högar med oavgjorda mål. Då gäller det att lära sig hur man som ombud får sitt eget mål att avancera till verkställbart avgörande så fort som möjligt. Fokus under kursdagen ligger just på detta. Dvs. att sen rättvisa ofta inte är rättvisa alls utan orättvisa.

Rättvisans kvarnar mal långsamt. Det är påtagligt i fråga om processen i domstol. Men också många skiljetvister fördröjs. Inte sällan är skälet processtaktik. Civilrätten hamnar i baksätet. Processtaktiken styr.

Genom kvarstad och andra provisoriska åtgärder kan käranden agera kvickt och resolut mot svaranden. Då styr civilrätten. Och det är svårt för svaranden att hindra det med processtaktik.

Svarandens utrymme för processtaktik är nämligen omsorgsfullt minimerat. Det första beslutet fattas ofta utan att motparten ens hörs; tingsrätten ”skjuter först och frågar sen”. Kärandens civilrättsliga rätt säkerställs. I turbofart.

Dessutom finns numera EU-regler om kvarstad på bankmedel inom EU. De trädde i kraft år 2017 (prop. 2015/16:148). Därmed har borgenärerna tillgång till ett modernt regelverk som ger nya möjligheter att driva in fordringar över gränserna inom EU.

Kursen är i huvudsak inriktad på hur reglerna om kvarstad m.m. rent praktiskt kan användas. De nya EU-reglerna får särskilt utrymme. Mångfaldiga exempel ges och flera nya rättsfall från Högsta domstolen och hovrätterna berörs.  Därtill ges konkreta råd om vad käranden i övrigt kan göra för att undvika utdragna civilprocesser.

Huvudfrågorna blir följande: 

 • Vilka är de vanligaste åtgärderna i form av kvarstad, förbud och ålägganden för att säkerställa kärandens anspråk och sätta press på svaranden?
 • Vad krävs av käranden i olika situationer för att kvickt och resolut genomdriva sin rätt med hjälp av reglerna?
 • Vilka möjligheter har svaranden att freda sig?
 • Vad kan käranden i övrigt göra för att påskynda handläggningen?

Efter kursen ska deltagarna ha fått ökad kunskap om i vilka lägen det finns anledning att som kärandeombud använda kvarstad och andra provisoriska åtgärder i process vid domstol eller i skiljenämnd.

Kursledarnas bakgrunder gör att perspektivet på frågorna blir både ombudets och domarens.

Målgrupp

Ombud som arbetar med förmögenhetsrättsliga tvistemål i domstol och skiljeförfarande.


 

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.15

  Pass I

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

BG Institute har bra föreläsare, proffsiga kursvärdar och lokaler i centrala lägen.

Litigate Advokataktiebolag