Föreläsaren kommer under denna kursen, civilrättsliga instrument vid generationsskifte, att gå igenom huvudmomenten, instrumenten kring generationsskifte och innebörden av ett generationsskifte.

Man belyser vidden av planering vid ett generationsskifte, avtal som berör, gåva och villkor kring detta, kompensatoriska gåvor samt gränsdragningen mellan gåva och fång, hur man hanterar ensidiga rättshandlingar så som testamente, förtagarförordnande vid försäkring och även framtidsfullmakter dess villkor och skyddsregler.

Som kursdeltagare kommer du att få mer kunskap om:

 • Behovet av planering vid generationsskifte
 • Civilrättsliga instrument under livstiden
 • Avtal resp. ensidiga rättshandlingar (benefika resp. onerösa avtal)
 • Gåva med villkor
 • Köp och liknande avtal samt aktieägaravtal
 • Ensidiga rättshandlingar, testamente med och utan villkor
 • Förmånstagarförordnande vid försäkring
 • Framtidsfullmakt med och utan villkor

 

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I

 • 10.15-10.30

  Fikapaus.

 • 10.30-11.45

  Pass II

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III

 • 14.15-14.30

  Fikapaus.

 • 14.30-16.00

  Pass IV

 • 16.00-

  Kursen avslutas.