Det råder akut brist på HR-medarbetare med kvalificerad Compensation & Benefits -kompetens, så kallad ”Comp & Ben”. I synnerhet på sådana som behärskar hela paletten, inte bara traditionella ersättningsformer som lön och pensioner utan nya typer av förmåner som stärker företagets attraktionskraft.

Livesändning – kurstillfället den 22 september kommer även att livesändas. Du behöver således inte vara på plats för att delta. Läs mer här!

Det handlar om att skapa ett relevant helhetserbjudande till medarbetarna. Ansvaret för ersättningsfrågorna ligger oftast inom HR. Därför erbjuder BG Institute denna helt nya kurs för att erbjuda utbildning och kompetensutveckling för HR-medarbetare då detta är en högaktuell fråga.

Medarbetarens önskemål om att kunna vara med och påverka sin egen vardag blir allt vanligare. Hur ser man på flexibiliteten från företagens sida? Vad finns det för lösningar? Compensation & Benefits handlar om allt ifrån attraktiva, vardagliga förmåner till hantering av lönesystem, tjänstepension, tjänstebilar, bonus- och vinstdelningssystem. För att vara en attraktiv arbetsgivare blir dessa frågor alltmer avgörande för dagens organisationer.

De yngre generationerna ställer högre krav på vad en arbetsgivare kan erbjuda dem. Allt från vilken lön och förmåner som sticker ut till flexibla arbetsförhållanden, ett brett utbud på förmåner, förväntningar på karriär och personlig utveckling. Sociala medier bidrar också och påverkar synen på arbetsgivaren och om man inte har lojala och nöjda medarbetare kan ryktet förändras mycket snabbt på ett helt annat sätt än tidigare. Även digitaliseringen bidrar allt mer till avgörandet om en arbetsgivare är attraktiv eller inte.

Under kursen får går vi igenom begreppet Comp & Ben och aktuella regelverk med fokus på risker och möjligheter. Du får även ta del senaste trender och verktyg för att kunna börja arbeta med dessa högaktuella frågor.

Föreläsarna Kajsa Tamsen och Bengt Kastmark har samlat sina erfarenheter i förändrings- och utvecklingsarbete av internt HR-arbete för att under dagen ge dig operativ såväl som strategiskt värdefull kompetens kring lön och förmåner.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Begreppet Compensation & Benefits – vad betyder det och vad är det?
 • Trender på marknaden – framtiden
 • Risker och möjligheter med Comp & Ben
 • Regelverk att ta hänsyn till vid Comp & Ben
 • Case – internationella och nationella perspektiv
 • Operativ och strategisk planering

MÅLGRUPP:

För dig som arbetar inom HR-området, med eller utan specifik Comp & Ben-funktion, Comp & Ben-specialister som kan bestå av personalvetare, jurister eller ekonomer.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I
  Compensation & Benefits, grunder och begrepp

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II
  Compensation, hur man belönar sina medarbetare

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III
  Benefits, vilka möjligheter till att bli en attraktiv arbetsgivare

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV
  Trender och utveckling

 • 16.00-

  Kursen avslutas.