Vi presenterar vår helt nya kurs Compliance med Maria Moberg som föreläsare.

På dagens marknad är anseende och värderingar en viktig del av företagsstrategi, vision och marknadsföring. Genom att medarbetarna får kunskap och riktlinjer om hur de ska uppträda i den dagliga verksamheten skapar man dessutom trovärdighet, stöd och trygghet både för arbetsgivaren och personalen. Målsättningen med ett compliancearbete är att företagets medarbetare har ett beteende som faller inom lagens ramar och företagets värderingar. Denna nystartade kurs riktar sig till HR-personal som vill påbörja eller utveckla sitt compliancearbete. Compliancearbete utmynnar ofta i upprättande eller förbättrande av uppförandekod men som arbetsgivare kan man även behöva titta på arbetstagarens allmänna lojalitetsplikt arbetsgivare och den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Etik o värderingar – Hur kan värdegrunder och riktlinjer få era medarbetare att verka för ett etiskt företag
 • Frågor avseende korruption såsom givande och tagande av muta samt olika events i näringslivet.
 • Effekterna av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön inom compliance området.
 • Lojalitetsfrågor – Hur kan bisysslor och andra intressekonflikter påverkar arbetsgivarens etiska arbete.
 • Efterlevnad såsom rapporteringsvägar avseende etiska frågeställningar och händelser.
 • Dokumentation såsom till exempel uppförandekod och whistleblowing policy.

Målgrupp:

Kursen riktar sig till HR-chefer, arbetsgivare och bolagsjurister.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I
  Etik och värderingar
  Vad innebär etik och compliancearbete? Hur påverkar detta bolaget och dess arbetstagare på ett positivt sätt.

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II
  Korruption och mutor m.m.
  Vad kan en arbetstagare ge och ta emot innan det blir en brottslig eller en för verksamheten skadlig handling. Bör man som arbetstagare vara med på alla event som man blir bjuden på? Var går gränsen?

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III
  Uppförandekod m.m.
  Många bolag har idag en uppförandekod eller Code of Conduct. Vad bör en sådan innehålla och vilka effekter får den? Det finns även annan dokumentation såsom till exempel visselblåsarpolicy som kan hjälpa bolagen med deras compliancearbete.

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV
  Lojalitetsfrågor och arbetsmiljö
  En arbetstagare ska vara lojal mot sin arbetsgivare varför bisysslor och andra intressekonflikter få stora effekter för bolagets verksamhet. En god organisatorisk och social arbetsmiljö har stor betydelse för värdegrunderna hos arbetstagaren för att undvika bland annat trakasserier. Här går vi igenom de delar som har betydelse för compliance arbetet och hur arbetsgivaren ska och bör arbeta med dessa frågor.

 • 16.00-

  Kursen avslutas.