Coronaviruset och sjukdomen som den orsakar – Covid-19 – berör oss alla. Konferenser, resor, tävlingar och möten ställs in. Det är inte längre möjligt och tillåtet att resa. Fabriker håller stängt och medarbetare uppmanas att inte komma till arbetsplatsen. Som med mycket annat har coronaviruset och dess konsekvenser juridiska aspekter.

 IT-avtal och outsourcingavtal kan komma att påverkas av coronaviruset. Det kan handla om leveransproblem, tillämpning av force majeure klausuler och ändringsbehov. Seminariet behandlar några viktiga konsekvenser av coronaviruset.

Kursprogram:

 1. Vissa viktiga klausuler
  1. Force Majeure och MAC (Material Adverse Change) klausuler
  2. Underleverantörsregler
  3. Begränsningar I produktionsplatser (Production sites)
 2. Påverkan på tjänsteinnehåll (ökat behov av distansarbete, begränsad access till kundens lokaler etc)
 3. Flexibilitet i avtalet – ändrade behov, minskade volymer
 4. Disaster recovery och business continuity
 5. Är ändringar möjliga enligt LOU?

Som deltagare får du kunskap om

De viktigaste frågorna att tänka på i förhållande till IT-avtal med anledning av de leveransproblem och andra störningar och ändringar som kan uppstå i spåren av coronaviruset och den sjukdom viruset orsakar – Covid 19.

Målgrupp:

Bolagsjurister, inköpare, IT-ansvariga, advokater som arbetar med avtal inom IT-området. Kursen riktar sig både till offentlig och privat sektor

E-kursen omfattar 1 timma utbildning inklusive kunskapsfrågor.

E-kursen är inspelad våren 2020.