Den här kursen i ”Corporate Compliance” behandlar compliance, det vill säga regelefterlevnad, inom främst företag i det vidare perspektivet. Etiska aspekter inom affärsjuridiken tar allt större plats i dagens alltmer vidsträckta media och i styrelserummen.

Allt mer ansvar ställs på bolag och dess ledning att arbeta aktivt för att förebygga oegentligheter inom bolaget och tillförsäkra efterlevnad av såväl lag, etiska regelverk och egna riktlinjer, så kallad corporate compliance. Vad innebär denna utveckling i praktiken – för bolagen, dess ledning, anställda och omgivning?

Föreläsarna, som efter en hyllad kurs i ämnen HT 2015, kommer under dagen att dela med sig av sin erfarenhet i dessa corporate compliance-frågor samt beröra området utifrån ett praktiskt helhetsperspektiv – från identifiering av risk, framtagande av effektiva och adekvata interna riktlinjer och förhållningssätt, implementering, utredningsåtgärder, uppföljning och utveckling.

Man kommer under dagen även att titta på de verktyg för bolagsstyrning som krävs för att tillse att ett compliance program får effekt och genomsyrar en hel organisation.

Under dagen får du som kursdeltagare bland annat veta mer om:

 • Corporate Compliance & Investigations – uppdaterad omvärldsanalys, rättsutveckling och trendspaning inom området
 • Corporate Compliance Program – generell riskinventering, framtagande och implementering
 • Corporate Governance – struktur, uppföljning och ansvar

Målgrupp:

Bolagsjurister på medelstora till stora bolag

 

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I

 • 10.15 - 11.45

  Pass II

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV

 • 16-00 -

  Kursen avslutas