Den 23 februari 2022 presenterade EU-kommissionen sitt förslag till direktiv om tillbörlig aktsamhet för företag i fråga om hållbarhet (Corporate Sustainability Due Diligence) med krav på företag att ha due diligence-processer för värnande av mänskliga rättigheter och miljön i den egna verksamheten och sina värdekedjor.

I mars presenterade även EU-kommissionen sitt förslag till förordning om ekodesign för hållbara produkter som bl.a. uppställer informations- och prestandakrav på produkters hållbarhet, återanvändbarhet, reparerbarhet, återvinningsbarhet, miljöavtryck, växthusgasavtryck, förekomst av skadliga ämnen och vilka avfall de ger upphov till. De två förslagen är tydliga exempel på det skifte som pågår mot alltmer reglering och krav på företag från alla intressenter vad gäller hållbarhet, minskad klimatpåverkan.

För att uppnå kraven på information och prestanda i dessa hänseenden krävs att företag har bättre kontroll över sina värdekedjor. Ett led i detta är därför EU-kommissionens förslag om Corporate Sustainability Due Diligence (hållbarhets-due diligence).

Ett ökande antal företag arbetar redan med due diligence med användning av befintliga internationella frivilliga standarder för ansvarsfullt företagande. Trots att dessa standarder ligger till grund för såväl förslaget till EU-direktiv som ny och kommande nationella lagstiftning i allt fler länder skiljer sig emellertid reglerna åt, vilket medför en risk för att företag måste förhålla sig till olika krav på sina olika marknader.

Under kursen ges en introduktion till utvecklingen av det regulatoriska landskapet för hållbarhets-due diligence, innefattande de befintliga internationella standarderna för hållbart företagande. Vi går igenom vad förslaget till direktiv innebär för företag och dess företrädare samt vilka som träffas av reglerna, vilka due diligence-åtgärder som ska vidtas enligt förslaget till direktiv och befintliga internationella standarder på området. Under kursen kommer deltagarna även att få praktiska tips på vad företag kan göra redan nu för att förbereda sig på kommande krav.

Som deltagare får du kunskap om:

  • Status för lagstiftning om hållbarhets-due diligence
  • Introduktion till befintliga standarder för hållbart företagande
  • Vad förslaget till direktiv innebär och vilka företag som omfattas
  • Praktiska tips för att komma igång med hållbarhets-due diligence

Målgrupp:

Bolagsjurister samt advokater, jurister och företagsanställda med ansvar för frågor kring bl.a. hållbarhet, compliance, investeringar, inköp och affärsrelationer.

Syfte med utbildningen:

Syftet med kursen är att ge en introduktion till hållbarhets-due diligence så att deltagarna får en uppfattning om vad det handlar om, hur utvecklingen av det regulatoriska landskapet ser ut på området, vilka krav som förväntas komma på företag och deras företrädare, liksom hur företag kan börja arbeta med hållbarhets-due diligence redan idag utifrån internationellt vedertagna standarder.

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

2.490 kr (exkl. moms)

INGA KURSTILLFÄLLEN

Den här kursen har för närvarande inga tillgängliga datum. Om du är intresserad av att delta så kan du skicka in en intresseanmälan nedan. Du meddelas när vi har fått ett flertal intressenter.

Du kommer ej att debiteras någon kostnad vid en anmälan.

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Webbinariet kommer att genomföras den 15 november kl. 13:00-14:30. Efter genomförandet kommer du få tillgång till en inspelad version i 30 dagar.

FÖRELÄSARE

presentation-board 0
 Image of
Elsa Arbrandt
Advokat och delägare
Läs mer
presentation-board 0
 Image of
Sara Magnéli
Advokat
Läs mer