Kursen ger dig ökad kunskap om det rättsliga regelverket kring dagvatten. Här inkluderas såväl miljöbalken och vattentjänstlagen som plan- och bygglagens bestämmelser.

Efter en grundlig genomgång av reglerna, dess syften och tillämpningsområden, diskuteras gränsdragningsfrågor och praktiska aspekter vid hantering av detta ämne. Aktuell praxis från mark- och miljödomstolarna och vägledande beslut från VA-nämnden tas också upp. Kursen innehåller även en beskrivning av olika parters skyldigheter avseende dagvatten samt ansvarsfrågor. Pågående förändringar inom området kommer också att diskuteras.

Under kursen får du lära dig mer om:

 • det juridiska regelverket och aktuell praxis
 • viktiga gränsdragningsfrågor och hur du kan påverka dessa
 • praktiska aspekter avseende hantering
 • vilka skyldigheter du som verksamhetsutövare har i sammanhanget

Målgrupp:

Kursen riktar sig till dig som kommer i kontakt med frågor som rör hantering av dagvatten, exempelvis i egenskap av VA-ingenjör, tekniker, arkitekt, jurist eller miljöinspektör.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV

 • 16.00-

  Kursen avslutas.