BG Institute presenterar nu en efterfrågad kurs i dagvattenhantering. Branschens främsta namn inom vattenrätt, Agnes Larfeldt Alvén och Jörgen Qviström, leder utbildningen.

Kursen ger dig ökad kunskap om det rättsliga regelverket kring dagvatten. Här inkluderas såväl miljöbalken och vattentjänstlagen som plan- och bygglagens bestämmelser. Efter en grundlig genomgång av reglerna, dess syften och tillämpningsområden, diskuteras gränsdragningsfrågor och praktiska aspekter vid hantering av dagvatten. Aktuell praxis från mark- och miljödomstolarna och VA-nämnden tas också upp. Kursen innehåller även en beskrivning av olika parters skyldigheter avseende dagvatten samt ansvarsfrågor. Pågående förändringar inom området kommer också att diskuteras. Under kursen får du lära dig mer om:

 • det juridiska regelverket avseende dagvatten och aktuell praxis
 • viktiga gränsdragningsfrågor och hur du kan påverka dessa
 • praktiska aspekter avseende hantering av dagvatten
 • vilka skyldigheter du som verksamhetsutövare har i sammanhanget

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som kommer i kontakt med frågor som rör hantering av dagvatten, exempelvis i egenskap av va-ingenjör, tekniker, arkitekt, jurist eller miljöinspektör.


Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-12.00

  Förmiddagspass

 • 12.00-13.00

  Lunch (ingår)

 • 13.00-16.00

  Eftermiddagspass

Citat

Hittills har alla blivit favoriter - både föreläsare och kurser!

Carina Melin

Nodova AB