Kursen tar upp både de nya reglerna om hållbarhetsredovisning som kommer att träda i kraft under 2016, och de internationella normer och regelverk som styr arbetsrätten, sociala förhållanden, mänskliga rättigheter, miljö och anti-korruption.

Under hösten 2014 antogs ett direktiv med ändringar i EU:s redovisningsdirektiv beträffande rapporteringen av icke-finansiell information och mångfaldspolicy. I Sverige föreslås lagförslagen att träda i kraft och tillämpas under 2017.

Som kursdeltagare får du kunskap om bakgrunden till lagändringarna i internationellt och nationellt perspektiv, vad de nya hållbarhetsreglerna praktiskt kommer att innebära för verksamheter och tips och råd om hur ni kan anpassa er juridiska rådgivning till verksamheter utifrån de normer och regler som styr hållbarhetsfrågorna.

– I Sverige föreslås ändringar i bland annat årsredovisningslagen (1995:1554).

– Föreslaget är att alla stora företag, företag av allmänt intresse och sådana moderföretag i stora koncerner ska upprätta en hållbarhetsrapport med icke-finansiella upplysningar.

– Vidare föreslås att vissa noterade bolag i sin bolagsstyrningsrapport ska upplysa om den mångfaldspolicy som tillämpas i fråga om styrelsen.

De senaste årens problem i finansvärlden har  bidragit till en ökad medvetenhet om fördelarna med långsiktigt och aktivt ägande och hur företagens styrning hänger ihop med samhällsfrågor. Det finns även ett samhällsintresse av att företagens verksamhet ger en tillväxt som är hållbar på lång sikt. Frågor om miljö, mänskliga rättigheter, sociala förhållanden och motverkande av korruption får en allt större plats i diskussioner om företagens verksamhet och om styrningen av dem. Ett exempel är uppmärksammandet av arbetsförhållanden hos underleverantörer, särskilt förekomsten av barnarbete.

Som kursdeltagare får du praktisk och fördjupad kunskap om:

• De nya reglerna om hållbarhetsredovisning och hur det påverkar hållbarhetsarbetet för såväl stora som små bolag
• De internationella och nationella normer och regler som styr arbetsrätten, sociala förhållanden, mänskliga rättigheter, miljö och anti-korruption
• Tips och råd om hur ett bolag på ett praktiskt sätt kan analysera sin verksamhet och anpassa sin verksamhet utifrån de internationella normer och regler som styr hållbarhetsfrågorna

 


Målgrupp

Advokater, bolagsjurister, inköpschefer, hållbarhetschefer, VD:ar och revisorer.

Kursprogram

 • 08.30 – 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 – 10.00

  Pass I
  En internationell utblick

 • 10.15 – 11.45

  Pass II
  Nya regler i årsredovisningslagen. Hur upprättas en hållbarhetsrapport med icke-finansiella upplysningar? Vilket ansvar har bolagsledningen och styrelsen för hållbarhetsfrågorna?

 • 11.45 – 12.45

  Lunch (ingår i priset)

 • 12.45 – 14.15

  Pass III
  Internationella normer om sociala frågor, personal och mänskliga rättigheter

 • 14.30 – 16.00

  Pass VI
  Internationella normer om miljöfrågor och anti-korruption

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

BG Institute har bra föreläsare, proffsiga kursvärdar och lokaler i centrala lägen.

Litigate Advokataktiebolag