Den 1 april deltog bland andra arbetsrättsexperten Åsa Erlandsson, advokat och delägare på Setterwalls Advokatbyrå, i vår livesända paneldiskussion som behandlade bland annat  arbetsrätten i dessa tider av ovisshet inom juridiken.

I detta extrainsatta webbinarium, som sändes den 7 april, var Åsa tillbaka till oss på BG Institute för att denna gång gå ännu djupare in i arbetsrätten.

Den 7 april var också dagen då Tillväxtverket öppnade upp för att ansöka om korttidsarbete (tidigare benämnt korttidspermittering). Korttidsarbete innebär att arbetsgivare och anställda kommer överens om att de anställdas arbetstid minskas i viss mån men utan att lönen minskas lika mycket. Staten täcker sedan stora delar av arbetsgivarens kostnad för detta.

Detta stöd har inte funnits tidigare och därmed finns det många frågor inom området. Frågorna rör t ex förutsättningarna för att kunna ansöka om stöd för korttidsarbete och vad stödet i praktiken innebär gällande löne- och arbetstidsminskningar. Åsa gick igenom frågorna och berörde övriga alternativ såsom frivilliga lönesänkningar och arbetsbristuppsägningar. Webbinariet riktar sig till dig som chef, arbetsgivare eller arbetsrättsjurist.

Webbinariet spelades in och finns nu att köpa i efterhand som en e-kurs. Det är cirka 1,5 h långt.