Välkommen till kursen som fokuserar på att klargöra innebörden av de nya reglerna om preskription av försäkringsersättning. Kursen leds av professor Marcus Radetzki, en av BG Institutes mest populära föreläsare.

Frågor om försäkringsrättslig preskription brukar anses besvärliga. Ett viktigt skäl härtill har under lång tid utgjorts av det tidigare regelverket med dubbla preskriptionstider. Till detta kommer ett antal kontroversiella avgöranden från Högsta domstolen kring millennieskiftet.

I syfte att förenkla och att i viss mån förstärka den försäkrades ställning har nya regler beträffande preskription i försäkringssammanhang införts. De nya reglerna, vilka trädde i kraft den 1 januari 2015, återfinns i FAL, TSL och PSL.

Denna praktiskt orienterade kursdag syftar i första hand till att ge dig kunskap om:

• Innebörden av dessa nya regler
• På vilket sätt de avviker från de tidigare gällande reglerna
• I vilken utsträckning de nya reglerna verkligen kan sägas bidra till förenkling och till att förstärka den försäkrades ställning

Kursdeltagarna på Marcus Radetzkis tidigare kurs gav honom det fina snittbetyget 6,88 av 7, baserat på sakkunnighet, pedagogik och relevans.


Målgrupp

Advokater, jurister och juridiska ombud i försäkringsbranschen

 

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I

 • 10.15 - 11.45

  Pass II

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

BG Institute har bra arrangemang med lysande föreläsare i bra och tillgängliga lokaler.

Lars Nordberg

Östersunds Advokatbyrå