En fördjupningskurs om juridiskt komplicerade frågor vid de särskilt svåra uppsägningarna .

Efter Tommy Iseskogs tidigare kurs ”Arbetsrättsliga fällor och fallgropar” mottog BG Institute starka önskemål om en fördjupning inom området svåra uppsägningar. Tillsammans med Tommy har vi utvecklat den kvalificerade kursen ”De särskilt svåra uppsägningarna”. I detta fördjupningsseminarium tar Tommy Iseskog upp de juridiskt komplicerade frågeställningar som uppstår i sammanhanget. Viktiga fallbeskrivningar gås igenom och relevanta nyheter inom arbetsrätten tas upp.

”Den som är anställd riskerar att bli uppsagd om han eller hon bryter mot någon av de skyldigheter som följer av anställningsavtalet. I anställningen har arbetstagaren åtagit sig att utföra vissa arbetsuppgifter, att följa ordningsregler, att respektera arbetsmiljöregler, att samarbeta och att vara lojal.” Ur Tommy Iseskogs bok Uppsägning av personliga skäl.

I fördjupningsseminariet får du veta mer om:

 • Uppsägning vid inkompetens, samarbetsproblem eller illojalt beteende.
 • Uppsägning vid sjukdom, arbetstagarens förstärkta anställningsskydd och arbetsgivarens rehabiliteringsansvar.
 • Gränsen mellan uppsägning och avskedande.
 • Lagens krav på saklig grund i allmänhet.
 • Lagens krav på konsekvent uppträdande av arbetsgivaren.
 • Lagens krav på ”medvetenhet”, uppsägningen får inte vara överraskande.

 


Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som är HR-strateg, HR-chef, personalchef, personalansvarig, förhandlare, jurist eller ombudsman och som har kvalificerad erfarenhet från arbetsrättens område.


Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.00

  Pass I

 • 10.15-12.00

  Pass II

 • 12.00-13.00

  Lunch (ingår)

 • 13.00-14.30

  Pass III

 • 14.45-16.00

  Pass IV

 • 16.00

  Kursen avslutas