Trots att anställningsavtalet utgör, i vissa delar, den främsta regleringen för anställningen är det vanligt att de anställningsavtal som används inom organisationer inte lever upp till de krav som ställs. I många fall skapas en osäkerhet och en form av falsk trygghet för arbetsgivaren då olika bestämmelser ofta är felaktigt formulerade.

Kursen är därför speciellt inriktad mot personer som arbetar med HR eftersom det ofta är denna yrkeskategori som ansvarar för anställningsavtalets innehåll och ingående.

Kursens mål är att ge deltagarna grundläggande kunskap i anställningsavtalets viktigaste delar. Vi går igenom de viktigaste bestämmelserna i anställningsavtalet och diskuterar de mest vanligt förekommande frågorna rörande ändring av anställningsvillkor, omorganisationer och hantering av anställdas personuppgifter. Syftet med kursen är att kunna besvara frågor som: i vilka situationer är det tillåtet med konkurrens – och värvningsförbud? Vilka bestämmelser bör en bonusplan innehålla? Vilket skydd ger en skrivning i anställningsavtalet avseende sekretess och företagshemligheter? Hur kan en arbetsgivare säkerställa att immateriella rättigheter övergår till företaget?

 

Som deltagare får du kunskap om:

 • De viktigaste bestämmelserna i anställningsavtalet,
 • Hur de bör utformas och praktiskt hanteras för att vara giltiga.

Målgrupp:

Alla som jobbar med HR

 

 

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I
  Anställningsavtalets ingången och rättsliga reglering
  Offer letters och bakgrundskontroller

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II
  Konkurrensklausuler och värvningsförbud

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III
  Sekretessåtaganden och företagshemligheter
  Immaterialrättsligt skydd

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV
  Praktiska aspekter – exempel på skrivningar
  Avgöranden – rättsfallsgenomgång och workshop

 • 16.00-

  Kursen avslutas.