Digitaliseringen har under de senaste åren haft stor påverkan på samhället och hur vi kommunicerar med varandra. Denna utveckling accelererar och ger nya möjligheter, inte minst i byggbranschen.

Denna kurs ger en övergripande bild över digitaliseringen av byggbranschen och dess möjligheter. Kursen kommer till största delen att fokusera på geografiska informationssystem (GIS) och byggnadsinformationsmodeller (BIM). Genom att effektivisera processer, välja rätt tekniska plattformar strukturera verksamhetens information ges stora möjligheter att öka kvaliteten och minska kostnader i alla led. Kursen har praktiska inslag med demonstrationer av olika GIS- och BIM-system.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Digitaliseringens möjligheter – rätt information i rätt tid – en användarupplevelse utan friktion.
 • Geografiska informationssystem (GIS)
 • Byggnadsinformationsmodellering (BIM)
 • Kunskap om grundläggande verktyg och processer för att komma igång med digitaliserade arbetsflöden i olika verksamheter.

Övrigt:

En digital samverkansplattform som demonstrerar kartor och BIM-modeller kommer att göras tillgänglig för kursdeltagarna.

Målgrupp:

Kursen riktar sig till projektledare och samhällsplanerare som vill lära sig grunderna inom byggnadsinformationsmodeller (BIM) och geografiska informationssystem (GIS) och vilka nyttoeffekter dessa bidrar med i samhällsbyggnadsprocessen.

Denna kurs bygger på vår nya utbildningsform, blended learning. Som deltagare kommer du, innan själva fysiska kursdagen, få en extra timmes digital e-learning med avslutande kunskapsfrågor. Den digitala timmen har du även möjlighet att genomföra var du vill, när du vill och hur du vill. Syftet är att på ett mer pedagogiskt sätt förbereda dig inför det fysiska kurstillfället så att du kan få ut mer av kursen som sådan.

Kursprogram

 • 08.30 – 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 – 10.00

  Pass I
  Inledning, digitaliseringen transformerar samhället och därmed också samhällsbyggnadsprocessen. Goda exempel och omvärldsutblick.

 • 10.15 – 12.00

  Pass II
  Geografiska informationssystem. Från Galileo till Google Maps. Nyttan med geografin som kunskapsplattform. Grundläggande begrepp samt demonstration av olika tillämpningar.

 • 12.00 – 13.00

  Lunch (ingår i priset).

 • 13.00 – 14.30

  Pass III
  Byggnadsinformationsmodeller – Hur kan man skapa den digitala tvillingen av ett samhälle? Grundläggande begrepp samt demonstration av olika tillämpningar.

 • 14.45 – 16.00

  Pass IV
  Egen uppgift: Hur kan processerna och verktygen som presenterats hjälpa mig i mitt dagliga arbete? Kartläggning av hinder och möjligheter. Grupparbeten med handledning och kort redovisning.

 • 16.00 -

  Kursen avslutas.