Under kursen behandlas kommersiella hyresrättsliga frågor där fokus kommer att ligga på hyresavtal vid komplexa förhållanden – exempelvis om hyresobjektet fysiskt inte finns vid hyresavtalets ingående eller om ändringar sker under hyresförhållandet. Det här är endast en av många delar i en komplex avtalsrelation.

Den här kursen riktar sig främst till dig som jobbar med juridisk rådgivning inom hyresrättsliga frågor. Kursen behandlar vad som utmärker komplexa hyresavtalsförhållanden och avgränsningen mot andra upplåtelseformer och avtalstyper. Som kursdeltagare får du en grundlig genomgång av uppsägningsregler och senaste praxisen om skadestånd vid felaktiga uppsägningar.

Som kursdeltagare får du kunskap om:

 • Senaste praxis om skadestånd vid felaktiga uppsägningar
 • Hyresavtal om hyresobjekt under uppförande
 • Strategi och risker vid uppsägning
 • Hantering av befintliga hyresgäster vid fastighetsutveckling/ombyggnad

 

Målgrupp:

Advokater, jurister som arbetar med hyresrättsliga frågor och affärsansvariga vid byggbolag

 

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I
  Hyresobjekt under uppförande och andra komplexa avtalstyper

 • 10.15 - 11.45

  Pass II
  Hantering av hyresgäster vid fastighetsutveckling

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III
  Strategi och risker vid uppsägning av hyresgäster

 • 14.15 - 16.00

  Pass IV
  Genomgång av senaste praxis

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

Matnyttig kurs med bra material och kunniga föreläsare.

Överträffande förväntningarna. Bra resonemang.