Familjerätten är ett otroligt dynamiskt område i och med att familjen som begrepp har förändrats under de senaste åren samt fortsätter att förändras ständigt.

Regelsystemet är inte lika uppdateras som verklighetens familjerättsliga utmaningar eftersom vi idag inte lever enbart i kärnfamiljer utan i nya, mer komplicerade konstellationer. Vårt nya levnadssätt innebär såväl rörlighet i bosättning, nya familjebildningsmönster och att familjer splittras och ombildas i större omfattning än någonsin tidigare.

Denna kursdag fokuserar på de särskilda krav som ställs på dig som rådgivare i denna komplexa värld. Kursen är inte enbart inriktad på regelsystemet utan sker ur praktikerns synvinkel där svåra problemställningar behandlas.

Under dagen får du bland annat kunskap om:

 • Bodelningsfrågor – genomgång av den senaste utvecklingen i praxis.
 • Underhållsskyldighet – hur står sig rätten till nyttjanderättsersättning i förhållande till frågan om underhållsskyldighet?
 • Föräldraskap idag – möjligheter och rättsliga konsekvenser för de inblandade.
 • Bodelning och arvsskifte – en internationell utblick om bland annat den nya arvsförordningen.

 

Målgrupp

Advokater och bankjurister

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I
  Föräldraskap idag – möjligheter och rättsliga konsekvenser för de inblandade;

 • 10.15 - 12.00

  Pass II
  Bodelningsfrågor – en genomgång av den senaste tidens utveckling i praxis rörande fordringsrätter mellan makar och sambor, pensionsfrågor, egendomsordningen och makars och sambors äganderätt, äktenskapsförorden.

 • 12.00 - 13.00

  Lunch (ingår)

 • 13.00 - 14.30

  Pass III
  Underhållskyldighet – förekommer det mellan makar och mellan sambor dels under pågående äktenskap och efter separation? Och i så fall under vilka omständigheter? Hur står sig rätten till nyttjanderättsersättning i förhållande till frågan om underhållsskyldighet?

 • 14.45 - 16.00

  Pass IV
  Arvsfrågor – allt fler ärenden rör arvsfall där den avlidne har barn ifrån flera relationer, med de särskilda problemställningar som detta medför. Vidare en genomgång av aktuella arvsrättsliga frågeställningar vid främst makes och sambos frånfälle.

  Bodelning och arvskifte – Internationell utblick med bland annat den nya arvsförordningen och de omedelbara konsekvenserna av denna.

 • 16.00

  Kursen avslutas