Kursen ”Den nya arvsförordningen” med föreläsarna Fredric Renström och Michael Hellner har varit såväl välbesökt som mycket uppskattad av tidigare deltagare. De omvälvande förändringarna för den internationella successionsrätten har visat sig vara mycket svårorienterade.

Vi på BG Institute har därför, efter önskemål från såväl tidigare kursdeltagare som andra som inte hade möjlighet att gå den tidigare kursen, bett Fredric och Michael att genomföra en uppföljningskurs efter att den nya arvsförordningen trätt i kraft den 17 augusti 2015.

De praktiska frågeställningarna och utmaningarna är många och under denna uppföljningsdag ges som du som rådgivare fördjupad kunskap. De utvalda frågeställningarna som behandlas syftar till att säkerställa att du som deltagare ska kunna ge korrekt rådgivning om konsekvenserna av exempelvis utlandsboende eller utländskt medborgarskap.

Bland annat diskuteras följande frågeställningar:

 • Genomgång av de viktigaste lagbestämmelserna (viktig även för den som har gått den tidigare kursen, eftersom regelverket är svårtillgängligt)
 • Genomgång av den nya lagen (viktigt även för den som gått den tidigare kursen, eftersom det när denna hölls endast fanns ett förslag)
 • Redovisning av internationella diskussioner bland praktiserande.
 • En djupare analys om hur det faktiskt går till att arbeta som boutredningsman etc tillämpande av utländska förvaltningsregler
 • Hur skall ansökningar om arvsintyg fyllas i och hur arbetar skatteverket?
 • Domstolarnas förmodade arbete
 • Testamentes utformning.

Du får även kunskap om:

 • Hur upprättar man ansökan om arvsintyg?
 • Tankar om testamentes utformning. För och emot lagval.
 • Redogörelse för utvecklingen under 2015 och de internationella diskussionerna bland praktiserande och rättslärda.

 

Målgrupp:

Kursen vänder sig till dig som är advokat, jurist, domstolsjurist samt till dig som i övrigt kommer i kontakt med familjerätt i ditt dagliga arbete.

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I

 • 10.15 - 11.45

  Pass II

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

BG Institute har bra föreläsare, proffsiga kursvärdar och lokaler i centrala lägen.

Litigate Advokataktiebolag

BG Institute har bra arrangemang med lysande föreläsare i bra och tillgängliga lokaler.

Lars Nordberg

Östersunds Advokatbyrå