De omvälvande förändringarna för den internationella successionsrätten har visat sig vara mycket svårorienterade. Därav håller advokat Fredric Renström och professor Michael Hellner kursen som ger fördjupad kunskap i den nya arvsförordningen.

Den nya arvsförordningen som trädde ikraft under 2015 är nu ett inarbetat faktum, men visar sig fortfarande vara svårorienterad. De praktiska frågeställningarna och utmaningarna är många. Under denna kurs får som du som rådgivare fördjupad kunskap i de komplexa frågor som uppstått för praktiker inom området.

De utvalda frågeställningarna som behandlas syftar till att säkerställa att du som deltagare ska kunna ge korrekt rådgivning om konsekvenserna av den nya arvsförordningen.

Som kursdeltagare får du bland annat kunskap om:

 • Genomgång av de viktigaste lagbestämmelserna
 • Genomgång av den nya lagen
 • Redovisning av internationella diskussioner bland praktiserande
 • En djupare analys om hur det faktiskt går till att arbeta som boutredningsman etc tillämpande av utländska förvaltningsregler
 • Hur skall ansökningar om arvsintyg fyllas i och hur arbetar skatteverket?
 • Domstolarnas arbete
 • Testamentes utformning

Du får även kunskap om:

 • Hur upprättar man ansökan om arvsintyg?
 • Tankar om testamentes utformning –  för och emot lagval
 • Redogörelse för de internationella diskussionerna bland praktiserande och rättslärda

MÅLGRUPP:

Kursen vänder sig till dig som är advokat, jurist, domstolsjurist samt till dig som i övrigt kommer i kontakt med familjerätt i ditt dagliga arbete.

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I

 • 10.15 - 11.45

  Pass II

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV

 • 16.00

  Kursen avslutas