Den internationella successionsrätten är ett rättsområde i stark förändring.

Å ena sidan finns ett äldre svenskt regelverk i form av lag (1937:81) om internationella rättsförhållanden rörande dödsbo (IDL), å andra sidan finns särskilda regler för internordiska förhållanden i tre olika lagar – NDL I, II och III. Den nya Europeiska arvsförordningen som träder i kraft den 17 augusti 2015 kommer i princip kommer att ställa hela det hittillsvarande regelverket på ända.

Det är i dag oundvikligt att man som rådgivare ”drabbas” av de internationella frågeställningarna som till exempel ett utlandsboende eller ett utländskt medborgarskap kan föranleda och det är enligt vår uppfattning nödvändigt att man noggrant sätter sig in i detta regelverk, för en korrekt rådgivning.

Fredric Renström och Michael Hellner har tidigare gemensamt genomfört en mycket uppskattad utbildningsdag om hittillsvarande regler och återkommer nu med en detaljredogörelse om den nya förordningen för att ni som rådgivare skall ha chans att förbereda er inför detta. Bland annat diskuteras följande frågeställningar:

 • Vilka aktuella bodelningsbestämmelser gäller vid dödsfall och vilka arvsregler kommer att tillämpas?
 • Hur påverkar den nya förordningen befintliga handlingar och finns behov att dessa kommer att ses över?
 • Hur påverkar de kommande reglerna de handlingar som du i dag upprättar och kommer att upprätta?
 • Vad bör testator särskilt tänka på?Vilken lag är tillämplig på arv?
 • I vilket land kommer boutredning äga rum och finns möjlighet att överenskomma härom?
 • Vilka möjligheter kommer en svensk boutredningsman eller dödsbodelägare att ha att förfoga över egendom belägen i ett annat land?
 • Blir det nödvändigt med parallella arvskiften i alla länder där det finns egendom som tillhörde arvlåtaren? Verkställighet och erkännande av svenska och utländska arvskiften?

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som är advokat, jurist, domstolsjurist samt till dig som i övrigt kommer i kontakt med familjerätt i ditt dagliga arbete.


Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I

 • 10.15 - 12.00

  Pass II

 • 12.00 - 13.00

  Lunch (ingår)

 • 13.00 - 14.30

  Pass III

 • 14.45 - 16.00

  Pass IV