Avfallsrätten genomgår ständigt förändringar genom ny lagstiftning och är dessutom föremål för utveckling i form av praxisutveckling.

Under denna e-kurs genomgås delar av vad som hänt från hösten 2020 till idag. Under e-kursen redovisas därför bl.a. de nya reglerna om kommunalt avfall och kommunens behandlingsansvar, den nya avfallsförordningen och något om praxisutvecklingen beträffande bedömningen av huvud- och sidoverksamhet för deponier (industriutsläppsdirektivet, IED).

Som deltagare får du kunskap om

  • Det nya begreppet kommunalt avfall och kommunens behandlingsansvar
  • De nya reglerna om när avfall upphör att vara avfall
  • Den nya avfallsförordningen
  • Ny praxis beträffande deponier och huvudverksamhet (IED)
  • Pågående utredning om nya regler om avfall för anläggningsändamål

Målgrupp

Tekniska konsulter, jurister och handläggaren inom kommun och stat som sysslar med avfallsrättsliga frågor.

Syfte med utbildningen

Syftet med e-kursen är att få god inblick i det nya avfallsrättsliga regelverket och de praxisändringar som skett under senare tid. E-kursen är således till nytta för alla som håller på med avfallsrättsliga frågeställningar, både hos verksamhetsutövare och myndigheter.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs. Under kursen redovisas nya regler och ny praxis.

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

2.490 kr (exkl. moms)

Ingår i Kompetenspaket

Läs mer

E-kursen genomfördes som webbinarium i mars 2021 och är 90 minuter lång.

FÖRELÄSARE

presentation-board 3
 Image of
Björn Hellman
Advokat
Läs mer