Den nya dataskyddsförordningen kommer att utgöra den största förändringen för företag vad gäller hantering av personuppgifter och dataskydd sedan PuL infördes. Med anledning av detta håller BG Institute kursen som uppdaterar dig i det nya regelverket och hur du förbereder dig inför den nya dataskyddsförordningen utifrån ett HR-perspektiv.

Den 15 december 2015 nådde EU en politisk överenskommelse angående förslaget till dataskyddsförordning, The EU General Data Protection Regulation (GDPR). Förordningen är formellt antagen, och den nya dataskyddsförordningen ska börja tillämpas den 25 maj 2018. Förordningen kommer då att ersätta dataskyddsdirektivet och därmed personuppgiftslagen (PuL). Dataskyddsförordningen kommer under denna kurs att behandlas utifrån ett HR-perspektiv, så att du som är verksam inom HR eller har PUL-ansvar på din arbetsplats får utökad kunskap om vad den i praktiken innebär.

Dataskyddsförordningen kommer att utgöra den största förändringen för företag vad gäller hantering av personuppgifter och dataskydd sedan PuL infördes. Det finns därför anledning att redan nu sätta sig in i det nya regelverket för att bestämma en strategi för hur din verksamhet ska kunna uppfylla förordningens krav när den blir gällande.

Föreläsare är Johan Sundberg och Johan Thörn vid DLA Piper. Under dagen går de i detalj igenom vad den nya dataskyddsförordningen kommer att innebära för dig som är verksam inom HR ur ett praktiskt perspektiv. Som deltagare kommer du bland annat att få en förståelse för den materiella regleringen med hjälp av olika exempel från den dagliga verksamheten.  Föreläsarna  kommer att ta upp alltifrån hantering av uppgifter om fackligt medlemskap, hälsouppgifter vid rehabilitering till uppgifter från medarbetarsamtal.  Sedan kommer du också att få fördjupa dig i vad din verksamhet kan göra strategiskt inför GDPR, exempelvis vilka rutiner för intern kommunikation via e-post och hantering av personuppgifter vid medarbetarsamtal som verksamheten bör ha och hur verksamheten ser till att information till de anställda ges på ett korrekt sätt.

Som kursdeltagare får du en uppdatering och strategiska kunskaper om:

• Regelverket gällande den nya dataskyddsförordningen
• Hur du lägger upp en strategi för att din verksamhet ska kunna uppfylla dataförordningens krav

Se specifikt program för dagen nedan.


Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som är HR-chef, personalchef eller personalansvarig och även du som är  PUL-ansvarig, PUL-ombud och ansvar för eller hanterar personuppgiftsfrågor.

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 11.45

  Förmiddagspass:
  - Tillämpningsområde och definitioner
  - Principer för behandling av personuppgifter, samt laglig grund (särskilt om samtycke)
  - Särskilda kategorier av personuppgifter
  - Registrerades rättigheter och profilering
  - Personuppgiftsansvarigs skyldigheter (data protection by design och default)

  Passet innefattar fikapaus.

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 16.00

  Eftermiddagspass:
  - Personuppgiftsbiträden och personuppgiftsbiträdesavtal
  - Säkerhetsåtgärder, rapportering av säkerhetsincidenter, samt risk- och konsekvensanalyser
  - Personuppgiftsombud, uppförandekod och certifiering
  - Överföring av personuppgifter till tredje land
  - Tillsynsmyndigheter och EDPB
  - Sanktioner
  - Förhållandet till dataskyddsdirektivet och tidigare dataöverföringsavtal etc.

  Passet innefattar fikapaus.

 • 16.00

  Tid för frågor och kursen avslutas

Citat

Utmärkt kurs!