Den nya dataskyddsförordningen kommer att utgöra den största förändringen för företag vad gäller hantering av personuppgifter och dataskydd sedan PuL infördes. Med anledning av detta håller BG Institute kursen som uppdaterar dig i det nya regelverket och hur du förbereder dig inför den nya dataskyddsförordningen.

Den 15 december 2015 nådde EU en politisk överenskommelse angående förslaget till dataskyddsförordning, The EU General Data Protection Regulation (GDPR). Dataskyddsförordningen ska börja tillämpas den 25 maj 2018, och kommer då att ersätta dataskyddsdirektivet och därmed personuppgiftslagen (PuL).

Dataskyddsförordningen kommer att utgöra den största förändringen för företag vad gäller hantering av personuppgifter och dataskydd sedan PuL infördes. Det finns därför anledning att redan nu sätta sig in i det nya regelverket för att bestämma en strategi för hur din verksamhet ska kunna uppfylla förordningens krav när den blir gällande.

Föreläsare är advokaterna Johan Sundberg och Johan Thörn vid DLA Piper. Under dagen går de i detalj igenom vad den nya dataskyddsförordningen kommer att innebära för dig ur ett praktiskt perspektiv.

Som kursdeltagare får du en uppdatering och strategiska kunskaper om:

• Regelverket gällande den nya dataskyddsförordningen
• Hur du lägger upp en strategi för att din verksamhet ska kunna uppfylla dataförordningens krav

Se specifikt program för dagen nedan.


Målgrupp

Advokater, jurister, bolagsjurister, compliance officers, PUL-ansvariga, PUL-ombud och andra som har ansvar för eller hanterar personuppgiftsfrågor


 

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 11.45

  Förmiddagspass:
  - Tillämpningsområde och definitioner
  - Principer för behandling av personuppgifter, samt laglig grund (särskilt om samtycke)
  - Särskilda kategorier av personuppgifter
  - Registrerades rättigheter och profilering
  - Personuppgiftsansvarigs skyldigheter (data protection by design och default)

  Passet innefattar fikapaus.

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 16.00

  Eftermiddagspass:
  - Personuppgiftsbiträden och personuppgiftsbiträdesavtal
  - Säkerhetsåtgärder, rapportering av säkerhetsincidenter, samt risk- och konsekvensanalyser
  - Personuppgiftsombud, uppförandekod och certifiering
  - Överföring av personuppgifter till tredje land
  - Tillsynsmyndigheter och EDPB
  - Sanktioner
  - Förhållandet till dataskyddsdirektivet och tidigare dataöverföringsavtal etc.

  Passet innefattar fikapaus.

 • 16.00

  Tid för frågor och kursen avslutas

Citat

A & O för min utveckling är att hela tiden hålla mig uppdaterad. I min roll som bolagsjurist ställs höga krav på kunskap och då inte bara på ett ytligt plan. BG Institutes kurser är specifika, fördjupande och prisvärda.

Cecilia Dollander

BSH Home Appliances AB