Låt oss presentera en helt ny kurs inom kommunallagen med Olle Lundin som föreläsare.

Kommunallagen är den lag som styr de kommunala verksamheterna och sätter de spelreglerna som gäller för den kommunala demokratin. Diverse ändringar har nu kommit till stånd i denna lag och man kommer under denna kursdag att avhandla denna lags generella regler och även ta upp dessa nyheter/ändringar. Processerna inom kommunala verksamheter har förändrats och nya metoder för att hantera dessa krävs i och med den nya kommunallagen.

 Under dagen kommer man att ta upp:

 • Kommunallagens uppbyggnad
 • Den kommunala befogenheten
 • De kommunalrättsliga principerna
 • De kommunala delegationsreglerna
 • Kommunallagens befintliga och nya jävsregler
 • Hur man överklagar kommunala beslut
 • Vilka ändringarna de facto är i den ”nya” Kommunallagen
 • Vad dessa ändringar torde innebära i praktiken

Målgrupp:

Till tjänstemän och jurister inom kommun och landstingssektorn.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV

 • 16.00-

  Kursen avslutas.