Den 1 september 2016 inrättades de nya patent- och marknadsdomstolarna. Prövningen av de immaterialrättsliga, konkurrensrättsliga och marknadsföringsrättsliga målen har nu varit samlade i dessa domstolar i ett drygt år.

Detta har inneburit diverse förändringar vad gäller processerna. Kursen ger dig en genomgång av den nya domstolsordningen och dess processuella regler, för att du ska ha bästa möjliga förutsättning att processa i den nya domstolen med framgång. Såväl materiella som processuella frågor kommer att behandlas och belysas med olika exempel hämtade ur domstolens verksamhet.

Kursen kommer också att behandla viktiga och mer principiella immaterialrättsliga och marknadsföringsrättsliga avgöranden från Patent- och marknadsdomstolen, Patent- och marknadsöverdomstolen och Högsta domstolen.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Patent- och marknadsdomstolen och dess verksamheter
 • Handläggning av mål och ärenden i domstolen
 • Ny immaterialrättslig och marknadsföringsrättslig praxis

Målgrupp

Kursen lämpar sig för advokater och bolagsjurister verksamma inom ovan nämnda rättsområden. I viss mån  också patentombud.

Kursprogram

 • 08,30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.00

  Pass I
  Patent- och marknadsdomstolen samt handläggningsfrågor

 • 10.00-10.15

  Fikapaus

 • 10.15-11.45

  Pass II
  Patent- och marknadsdomstolen samt handläggningsfrågor, forts.

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset)

 • 12.45-14.15

  Pass III
  Praxisgenomgång

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV
  Praxisgenomgång

 • 16.00

  Kursen avslutas