Välkommen till en högaktuell kurs med två rådmän från den nyligen inrättade patent- och marknadsdomstolen. Som deltagare får du en unik inblick i hur den nya domstolen arbetar och de nya processuella regler som tillämpas.

Den 1 september 2016 inrättades de nya patent- och marknadsdomstolarna. Prövningen av de immaterialrättsliga, konkurrensrättsliga och marknadsföringsrättsliga målen samlas hädanefter i patent- och marknadsdomstolen, samtidigt som Marknadsdomstolen och Patentbesvärsrätten avvecklats.

Detta innebär diverse förändringar vad gäller processerna framöver, likväl som omkringliggande förvaltning. Kursen ger dig en genomgång av den nya domstolsordningen och dess processuella regler, för att du ska ha bästa möjliga förutsättning att processa i den nya domstolen med framgång.

Kursen kommer även att behandla interimistiska säkerhetsåtgärder i de immaterialrättsliga målen och ärendena, exempelvis:

 • Informationsföreläggande
 • Vitesförbud
 • Intrångsundersökning

Under dagen kommer vi även att genomföra en praktisk gruppövning där du får möjlighet att diskutera och tillämpa dina nya kunskaper tillsammans med föreläsarna, rådmännen Maria Bruder och Mirja Högström, samt med kursdeltagare.


Målgrupp

Advokater och jurister som kommer i kontakt med eller processar i immaterialrättsliga, konkurrensrättsliga och marknadsrättsliga frågor.

 

 

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Frukost och incheckning

 • 09.00 - 10.15

  Pass I
  Genomförande av PMD-reformen och genomgång av nyheter m.m.

 • 10.30 - 11.45

  Pass II
  Handläggning av mål och ärenden vid PMD, Översiktlig genomgång av handläggningen vid PMÖD.

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III
  Teoretisk genomgång av interimistisk kvarstad, interimistiska vitesförbud och informationsföreläggande.

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV
  Gruppövningar interimistiska säkerhetsåtgärder och genomgång.

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

BG Institute har bra arrangemang med lysande föreläsare i bra och tillgängliga lokaler.

Lars Nordberg

Östersunds Advokatbyrå

BG Institute har hög klass på föreläsarna. De kan sina ämnen, är mycket pedagogiska och väljer bra rättsfall.

Medarbetare på Advokatfirman Ljungberg & Tvede AB