Den 20 maj 2021 presenterade regeringen en proposition om genomförandet av EU:s visselblåsardirektiv. Vi är nu ett steg närmare den nya lagen om visselblåsare som kommer att gälla i all privat och offentlig verksamhet.

Skyddet för visselblåsare kommer att förstärkas. Utöver anställda så kommer även arbetssökande, egenföretagare, volontärer, praktikanter och personer som ingår i ett företags förvaltnings- och ledningsorgan samt aktieägare som är verksamma i bolaget att omfattas av skyddet. Regeringen förslår även att företag med minst 50 arbetstagare ska införa visselblåsarfunktioner för rapportering av missförhållanden.

Under denna e-kurs går vi igenom vad förslaget till ny visselblåsarlag – som föreslås träda i kraft redan den 17 december 2021 – innebär och vad arbetsgivare bör tänka på för att uppfylla kraven i den nya lagen. Den nya lagen kommer sannolikt att heta: Lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållande. Vi berör även arbetsrättsliga och dataskyddsaspekter i förhållande till inrättande av en visselblåsarfunktion.

Föreläsarduon Johan Sundberg och Johan Thörn som båda är experter inom arbetsrätt och GDPR har under årens lopp föreläst på mängder av kurser ihop. Johan Thörn bistår både svenska och internationella företag med arbetsrättslig rådgivning och har företrätt klienter i arbetsrättsliga tvister i såväl tingsrätt som i Arbetsdomstolen.

Som deltagare får du kunskap om:

  • Vad den nya visselblåsarlagen innebär.
  • Vad du behöver tänka på för att uppfylla kraven i den nya lagen.
  • Praktiska tips och råd för att inrätta en visselblåsarfunktion utifrån såväl ett arbetsrättsligt som dataskyddsperspektiv.

Målgrupp:

Bolagsjurister, HR-chefer, HR-business partners, VD och andra som behöver kunskap om ämnet.

Syfte med utbildningen:

Syftet med e-kursen är att ge deltagaren kunskap om vad den nya visselblåsarlagen innebär, vad man bör tänka på för att uppfylla kraven i den nya lagen och hur man implementerar en visselblåsarfunktion i praktiken utifrån ett arbetsrättsligt som dataskyddsperspektiv.

E-kursen genomfördes som webbinarium den 18 juni kl. 09:00 – 11:00. 

I oktober har du även chansen att gå vår heldagskurs på samma ämne, Den nya visselblåsarlagen – vad bör arbetsgivare tänka på? En heldagsfördjupning. Heldagskursen är en fördjupning i ämnet och passar utmärkt som en fortsättning av webbinariet.