Välkommen till en kurs som kommer att ta upp lojalitet vid anställning, skadestånd och värdering/bedömningen därav inom arbetsrätten, skydd för företagshemligheter, konkurrensklausuler osv.

De ekonomiska sanktionerna vid avtalsbrott inom arbetsrätten och vid arbetstagares brott mot lagen om skydd för företagshemligheter kommer belysas och i ljuset av hur den nya lagen om företagshemligheter som gick igenom 1 juli 2018, ger ett bättre skydd för företagen och då i synnerlighet de mindre företagen.

Som deltagare får du kunskap om: 

Lojalitet i anställningen

 • Allmänt om arbetstagarens lojalitetsplikt
 • Särskilt angående understödjande av och förberedelser för konkurrerande verksamhet

Skydd av företagshemligheter

 • Det rättsliga skyddet för företagshemligheter
 • Den nya företagshemlighetslagen
 • Att skydda företagshemligheter

Konkurrensklausuler

 • Möjlighet att avtala om utsträckt lojalitetsplikt
 • Kollektivavtalen och praxis

Procedurfrågor

 • Utredning om illojalitet och integritetsfrågor
 • Intermistiska beslut och andra säkerhetsåtgärder
 • Något om sanktioner
 • Preskription

Målgrupp:

Advokater, ombudsmän, förbundsjurister, bolagsjurister, förvaltningsjurister och andra jurister som arbetar med arbetsrättsliga frågor.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV

 • 16.00-

  Kursen avslutas.