På denna halvdagsutbildning i hybridformat kommer advokat Girion Blomdahl att redogöra för fel i fastighet med fokus på aktuell praxis.

Kursen kommer behandla det fastighetsrättsliga felsystemets uppbyggnad och hur detta förhåller sig till fel i lös egendom. Vidare berörs alternativet att friskriva sig från jordabalkssystemet och vad som gäller då. I praxishänseende kommer dels de centrala rättsfallen, dels nyare praxis att beröras.

Utbildningen ger en förståelse för vilka typer av fel som kan dyka upp i fastighetsrättsliga tvister, hur dessa löses och som en konsekvens hur man kan undvika tvister. Slutligen får du som deltagare en bild av aktuell praxis.

Som deltagare får du kunskap om

  • Uppbyggnaden av den så kallade dolda fel-regeln
  • Undersöknings- och upplysningsplikt
  • Friskrivningar och alternativa felsystem
  • Aktuell praxis

Målgrupp

Såväl jurister som andra som arbetar med fastighetsrättsliga frågeställningar.

Syfte med utbildningen

Syftet är att bli bättre på att undvika problem vid fastighetstransaktioner.

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper om fastighetsrättsliga principer.

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

4.900 kr (exkl. moms)

Ingår i Kompetenspaket

Läs mer

Denna e-kurs är en klippt version av kurstillfället som livesändes den 31 januari. Till e-kursen hör avslutande kontrollfrågor genom vilka du får möjlighet att säkerställa din nyvunna kunskap från kursen. E-kursen är tillgänglig till och med den 30 juni 2022.

FÖRELÄSARE

presentation-board 1
 Image of
Girion Blomdahl
Advokat
Läs mer