Håll dig uppdaterad om de betydelsefulla ändringar i lagen om anställningsskyddet (LAS) som började tillämpas den 1 oktober 2022! Det är den mest omfattande reformeringen som gjorts av lagstiftningen om anställningsskyddet sedan 1973.


Kursdeltagare har vid senaste genomförandet givit kursen snittbetyget 6,69 av 7,0 ⭐

För dig som missade kursdagen finns fortfarande möjlighet att ta del av den som e-kurs till och med 31 januari – hela kursen som inspelad version som du ser när det passar dig.


De genomgripande ändringar i anställningsskyddslagen började tillämpas den 1 oktober 2022. De tidigare kraven på saklig grund för en arbetsgivares uppsägning har ersatts av ett krav på sakliga skäl med förarbetsuttalanden om vilka förändringar som är avsedda. Alla arbetsgivare ska få undanta tre personer från turordningen vid uppsägning på grund av arbetsbrist.

Vid uppsägning kommer anställningen att upphöra vid uppsägningstidens utgång även om det då är tvistigt om uppsägningen är giltig. Vid s.k. hyvling, när arbetstagares sysselsättningsgrad ändras, ska turordningsregler iakttas. Allmän visstidsanställning blir särskild visstidsanställning och övergår snabbare automatiskt till en tillsvidareanställning. En presumtion för heltidsanställning införs. Anställda hos bemanningsföretag som har arbetat länge hos kundföretaget ska av kundföretaget erbjudas tillsvidareanställning eller två månadslöner.

E-kursen går igenom vad de nya bestämmelserna innebär och gör tydligt vilka förändringar av rättsläget de innebär.

Som deltagare får du kunskap om

  • Skillnaden mellan saklig grund och sakliga skäl för uppsägning.
  • Hur anställningsskyddet fungerar vid tvist om giltigheten av en uppsägning eller ett avskedande.
  • Vad man måste tänka på när arbetstagares sysselsättningsgrad ändras genom s.k. hyvling.
  • Skillnad mellan allmän och särskild visstidsanställning.

Målgrupp

Advokater, förbundsjurister, fackliga ombudsmän, HR-personal, chefer och andra som kommer i kontakt med arbetsrätt.

Nivå

Genomgång av de nya bestämmelserna i anställningsskyddslagen med betoning på vilka förändringar i rättsläget de innebar. Grundläggande kännedom om dagens regler i anställningsskyddslagen underlättar förståelsen, men är inte något krav.

Syfte med e-kursen

Förstå vad de nya bestämmelserna i anställningsskyddslagen innebär och vilken förändring de innebär i förhållande till rättsläget i dag.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.500 kr (exkl. moms)

Ingår i Kompetenspaket

Läs mer

Denna e-kurs är en klippt version av kurstillfället som livesändes den 6 oktober. Till e-kursen hör avslutande kontrollfrågor genom vilket du får möjlighet att säkerställa din nyvunna kunskap från kursen. E-kursen är tillgänglig till och med den 31 januari 2023.

FÖRELÄSARE

presentation-board 2
 Image of
Sören Öman
Ordförande i Arbetsdomstolen
Läs mer