Från och med den 10 mars 2021 ska de finansiella aktörerna börja tillämpa nya hållbarhetsregler. De nya reglerna ställer bl.a. stora krav på kapitalförvaltare att utifrån ett hållbarhetsperspektiv göra en omfattande due diligence inför en investering i ett börsbolag.

Det kan därför förutsättas att ledande befattningshavare, exempelvis vd och IR-ansvariga i ännu större utsträckning än tidigare kommer att behöva besvara frågor och tillhandahålla information om bolagets hållbarhetsarbete. Att sakna tillräcklig kunskap inom detta område kan få till följd att investerare inte investerar i bolaget eller avyttrar befintliga innehav.

Under denna e-kurs görs en genomgång av det nya regelverket, bl.a. nya Disclosureförordningen och Taxonomiförordningen, med ett särskilt fokus på de utmaningar och möjligheter som ledande befattningshavare i börsbolag står inför utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Utöver en genomgång av de nya reglerna för finansiella aktörer behandlas även EU Green Bond Standard  samt de kommande ändringarna i regelverket avseende de börsnoterade bolagens hållbarhetsrapportering. Sistnämnda ändringar påverkar bl.a. de personer i de börsnoterade bolagen som arbetar med hållbarhetsrapporter.

Målgrupp:

IR-ansvariga och  ledande befattningshavare såsom finanschefer/CFO som ofta är inblandade i produktionen av de noterade bolagens hållbarhetsrapporter.

Välkommen till en högaktuell e-kurs med de uppskattade föreläsarna och medarbetarna på Harvest Advoktbyrå Mikaela Reinhammar, Marcus Arvidsson och Björn Wendleby.

E-kursen genomfördes som webbinarium den 15 mars 2021 och pågår i ca 120 minuter.