Välkommen till en aktualitetsdag där LOU:s senaste rön behandlas. Lagen om offentlig upphandling behandlas ur ett mycket brett perspektiv och vi kommer under dagen att gå igenom allt rörande lagen som är av värde för dig i din yrkesutövning. Hur har senaste tids praxis ändrat utfall och hur kan framtida utfall komma att se ut i ljuset av nyheter i LOU?

Kursen är praktiskt inriktad och utgår från exempel från verkligheten.

Som kursdeltagare får du kunskap om:

 • Vad är det senaste praxisen kring offentliga upphandlingar
 • Vilka vägledande domar finns, och
 • Vilka nya domar torde kunna sätta ny standard

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som arbetar med offentligupphandling, du kan t.ex. vara upphandlare, beställare i verksamheten eller controller. Jurister som arbetar huvudsakligen med LOU och inte I första hand avtal ingår i målgruppen. Du kan även vara leverantör och regelbundet lämna anbud till det offentliga.

Kursprogram

 • 08:30-09:00

  Frukost och inskrivning

 • 09:00-10:15

  Pass I

 • 10:15-10:30

  Fikapaus

 • 10:30-12:00

  Pass II

 • 12:00-13:00

  Lunch (ingår i priset)

 • 13:00-14:15

  Pass III

 • 14:15-14:30

  Fikapaus

 • 14:30-16:00

  Pass IV

 • 16:00-

  Kursen avslutas