Denna endagsutbildning med Erik Nerep som föreläsare  behandlar det skatterättsliga företrädaransvaret enligt skatteförfarandelagen 59 kap. Företrädaransvar kan utdömas först om den juridiska personen brustit i sina skyldigheter. Detta innebär att för en företrädare ska kunna åläggas personligt betalningsansvar krävs enligt lagens ordalydelse att denne förfarit uppsåtligen eller med grov oaktsamhet. Vad innebär detta i praktiken?

Denna heldagskurs ger en bred och djuplodande genomgång av det skatterättsliga företrädaransvaret enligt skatteförfarandelagen, med genomgångar av tidig och sen rättspraxis från förvaltningsdomstolarna i ljuset av lagförarbeten och bestämmelsernas ändamål med syfte att du som deltagare skall få fördjupad praktisk kunskap.

Under dagen får du som deltagare mer kunskap om:

 • Vilka skatter och avgifter omfattas av företrädaransvaret?
 • Vilka kan bli ansvariga enligt bestämmelserna i skatteförfarandelagen 59 kap.?
 • Förfarandet i tvister om företrädaransvar.
 • Förutsättningarna för företrädaransvar, objektiva och subjektiva rekvisit, bevisbörda, försiktighetsprincipens tillämpning, retroaktivitetsförbud, m.m.
 • Förfallna och icke förfallna skatte- och avgiftsskulder.
 • Företrädaransvar och eftertaxering.
 • Jämkning och eftergift av ansvar.

Som deltagare får du under denna kursdag en analys av senare tids utveckling och de utmaningar dessa medför. Sedan 2006 har Erik har föreläst hos BG Institute och utbildat tusentals deltagare med höga kursutvärderingar som uppskattar den praktiska förankringen i de komplexa frågorna.


Målgrupp

Advokater, jurister, revisorer, redovisningskonsulter, skatteverkspersonal

 

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I
  Allmänt om företrädaransvaret i rättsutvecklingen.
  Vilka skatter och avgifter omfattas av företrädaransvaret?
  Vilka kan bli ansvariga enligt bestämmelserna i skatteförfarandelagen 59 kap.?

 • 10.15 - 12.00

  Pass II
  Förfarandet i tvister om företrädaransvar.
  Förutsättningarna för företrädaransvar, objektiva och subjektiva rekvisit
  bevisbörda, försiktighetsprincipens tillämpning, retroaktivitetsförbud, m.m.

 • 12.00 - 13.00

  Lunch (ingår)

 • 13.00 - 14.30

  Pass III
  Fortsättning om förutsättningarna för ansvar. Genomgång av praxis, m.m.
  Förfallna och icke förfallna skatte- och avgiftsskulder.
  Företrädaransvar och eftertaxering

 • 14.45 - 16.00

  Pass IV
  Jämkning och eftergift av företrädaransvaret.

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

Trygg och seriös arrangör som lockar mig som deltagare med intressanta ämnen och föreläsare. Min favorit är Erik Nerep som är en absolut dignitet inom aktiebolagsrätt och affärsjuridik samt väldigt pedagogisk och underhållande.

Pär Hagman

Falu Ekonomi & Revision AB

Bra föreläsare och intressant innehåll. Det är ofta en blandning av revisorer, redovisningskonsulter och jurister. Frågeställningarna blir därmed intressanta ur olika synvinklar.

Christina Gotting

Gotting Revision AB

BG Institute är överlägsna avseende kurser som gäller för både ekonomer och jurister.

Lars Ekdal

Grant Thornton

BG Institute har duktiga och pålästa föreläsare, tillhör ofta eliten i Sverige. Bra tider och lokaler.

Jan Hedbern

Wint AB