Välkommen till vår nya kurs som fokuserar på hur du går till väga för att på bästa sätt upprätta detaljplaner i din roll som planarkitekt/planhandläggare. Konkreta, handfasta och enkla tips på hur du på bästa sätt tar fram planhandlingar blandas med bra och dåliga exempel på avvägningar i allmänhet och planbestämmelser i synnerhet.

Kursen svarar bland annat på frågor om hur du ska resonera vad gäller avvägningar mellan olika intressen, förhållandet till översiktsplanen, vad du kan lära av aktuella rättsfall samt hur man kan hantera återkommande svårlösta planfrågor.

Under de senaste åren har mycket förändrats i arbetet med att upprätta detaljplaner, bland annat vad gäller lagstiftningen och nya råd och föreskrifter från Boverket. Kursen ger dig en bra grund att stå på när det gäller att ta fram detaljplaner i praktiken samt håller dig uppdaterad med det senaste inom detaljplanering, såsom byggherredriven process, buller och dagvatten.

Som deltagare får du kunskap om:

  • Hur du utformar planhandlingarna på bästa sätt
  • Fokus på aktuella frågor som bl.a. byggherredriven process, buller och dagvatten
  • Aktuella rättsfall gällande detaljplanering
  • Hur du ska tänka gällande avvägningar i planarbetet
  • Att förhålla sig till Boverkets föreskrifter

Syfte med utbildningen

Efter kursen så kommer man ha en trygg grund att stå på vad gäller upprättande av detaljplaner. Du kommer att ha ett ramverk att förhålla dig till i ditt arbete och samtidigt få koll på hur man ska resonera kring de svåraste planfrågorna, aktuella rättsfall samt Boverkets råd och föreskrifter. Syftet är att du ska ha koll på det viktigaste du behöver veta i rollen som planhandläggare i ditt jobb med detaljplaner.

Målgrupp

Samhällsplanerare. Planhandläggare, planarkitekter, planeringsarkitekter.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

Detaljplanering i praktiken – Plankartan och planbestämmelser

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

Detaljplanering i praktiken – Planprocessen. Planbeskrivning och genomförande

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

Aktuellt: Nya rättsfall. Byggherredriven process. Boverkets råd och föreskrifter

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

Detaljplanering i praktiken – Återkommande planfrågor. Vad utgör en bra detaljplan och en bra planarkitekt?

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

8.900 kr (exkl. moms)

INGA KURSTILLFÄLLEN

Den här kursen har för närvarande inga tillgängliga datum. Om du är intresserad av att delta så kan du skicka in en intresseanmälan nedan. Du meddelas när vi har fått ett flertal intressenter.

Du kommer ej att debiteras någon kostnad vid en anmälan.

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället den 24 maj kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. 

FÖRELÄSARE

presentation-board 0
 Image of
Kalle Gustafsson
Planeringsarkitekt
Läs mer