Välkommen till vår nya kurs som fokuserar på hur du går till väga för att på bästa sätt upprätta detaljplaner i din roll som planarkitekt/planhandläggare. Konkreta, handfasta och enkla tips på hur du på bästa sätt tar fram planhandlingar blandas med bra och dåliga exempel på avvägningar i allmänhet och planbestämmelser i synnerhet.

Livesändning – kurstillfället den 1 februari 2022 kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. Läs mer här!

Kursen svarar bland annat på frågor om hur du ska resonera vad gäller avvägningar mellan olika intressen, förhållandet till översiktsplanen, vad du kan lära av aktuella rättsfall samt hur man kan hantera återkommande svårlösta planfrågor.

Under de senaste åren har mycket förändrats i arbetet med att upprätta detaljplaner, bland annat vad gäller lagstiftningen och nya råd och föreskrifter från Boverket. Kursen ger dig en bra grund att stå på när det gäller att ta fram detaljplaner i praktiken samt håller dig uppdaterad med det senaste inom detaljplanering, såsom byggherredriven process, buller och dagvatten.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Hur du utformar planhandlingarna på bästa sätt
 • Fokus på aktuella frågor som bl.a. byggherredriven process, buller och dagvatten
 • Aktuella rättsfall gällande detaljplanering
 • Hur du ska tänka gällande avvägningar i planarbetet
 • Att förhålla sig till Boverkets föreskrifter

Målgrupp:

Samhällsplanerare. Planhandläggare, planarkitekter, planeringsarkitekter.

Syfte med utbildningen:

Efter kursen så kommer man ha en trygg grund att stå på vad gäller upprättande av detaljplaner. Du kommer att ha ett ramverk att förhålla dig till i ditt arbete och samtidigt få koll på hur man ska resonera kring de svåraste planfrågorna, aktuella rättsfall samt Boverkets råd och föreskrifter. Syftet är att du ska ha koll på det viktigaste du behöver veta i rollen som planhandläggare i ditt jobb med detaljplaner.

Kursprogram

 • 08.30 – 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 – 10.15

  Pass I
  Detaljplanering i praktiken – Plankartan och planbestämmelser

 • 10.30 – 11.45

  Pass II
  Detaljplanering i praktiken – Planprocessen. Planbeskrivning och genomförande

 • 11.45– 12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45 – 14.15

  Pass III
  Aktuellt: Nya rättsfall. Byggherredriven process. Boverkets råd och föreskrifter

 • 14.30 – 16.00

  Pass IV
  Detaljplanering i praktiken – Återkommande planfrågor. Vad utgör en bra detaljplan och en bra planarkitekt?

 • 16.00 -

  Kursen avslutas.