I denna kurs får du lära dig mer om hur HR-personal tack vare digitalisering kan framtidssäkra sitt arbete och göra jobbet enklare, mer effektivt och roligare. Digitalisering av HR är inte huvudsakligen en fråga om teknik utan om människor och att förändra beteenden.

Under denna kursdag kommer managementkonsulten Henrik Ladström att gå igenom hur digitaliseringen påverkar HR och hur HR i sin tur måste påverka organisationen för att säkerställa omställningen. Vi kommer att titta mer på ett antal delområden, bland annat automatisering, analys och digitalt ledarskap.

Fokus kommer bland annat att ligga vid beteendeförändring – hur HR kan öka organisationens digitala mognad och förankra digitaliseringen samt öka medvetenheten bland medarbetarna.

Du kommer också att få ökad kunskap av beståndsdelarna i digital HR samt hur du effektivt ska prioritera och anpassa rätt delar på bästa sätt för din organisation.

Som deltagare får du kunskap om:

 • HR:s roll för en lyckad digitalisering av organisationen
 • Beståndsdelarna i digital HR och hur du väljer de rätta för din organisation
 • Digital beteendeförändring – hur du får med dig medarbetarna i processen

Kursen passar dig som vill strukturera upp ditt arbete med digitalisering och skaffa dig bättre förståelse för hur just din organisation bör gå till väga i sitt förändringsarbete. Genom att lära dig mer om digitalisering kommer du att enklare kunna se över organisationens digitala mognad och kompetens för att därefter identifiera vilka specifika processer din organisation ska gå vidare med att digitalisera.

 

MÅLGRUPP

HR-direktörer, HR-chefer, HR-business partners, interna förändringsledare, ledningsgrupper

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.00

  Pass I
  Digitaliseringen, organisationen och människan
  Varför mjuka värden behövs allt mer i framtiden

 • 10.00-10.15

  Fikapaus

 • 10.15-11.45

  Pass II
  Beståndsdelarna i Digital HR och hur du får maximalt ut av dem i organisationen
  Digital beteendeförändring

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset)

 • 12.45-14.15

  Pass III
  Digitalt ledarskap – vilka krav kan du ställa på de nya medarbetarna?
  HR i framtiden – var befinner vi oss om 10 år?

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV
  Spaningar och summering: Mer av det roliga, mindre av det tråkiga

 • 16.00

  Kursen avslutas