Digitaliseringen pågår i allra högsta grad och utmanar branschen på flera sätt. Hur skapas värde i en värld av artificiell intelligens? Vilka affärsmodeller kommer att vara lönsamma och hur ska arbetet organiseras?

Vilka konsekvenser får digitaliseringen generellt i samhället? På vilket sätt är den en unik kraft och hur har den omvandlat andra branscher? Under kursen får deltagarna en översikt av digitalisering och AI och dess effekt som samhällsfenomen. Digitalisering och AI utmanar branschen för både advokatbyråer och revisionsbyråer. Byråerna måste arbeta fram lönsamma affärsmodeller och organisera om arbetet för att bli digitala tjänsteföretag.

Kursen fokuserar också på yrkesrollen, hur den har omvandlats och vad som står för dörren. Deltagarna blir introducerade till de organisatoriska och strategiska implikationerna för sin verksamhet. Hur kan en verksamhet organiseras för att bli mer digital? Konsultrollen som tex advokat och revisor påverkas och man måste förstå hur AI förhåller sig till digitalisering. Vilka segment av marknaden behöver prioriteras? Vilka kompetenser behöver utvecklas?

I det sista passet får deltagarna identifiera digitala möjligheter i sin yrkesroll och i sina respektive organisationer. Deltagarna ska efter kursen kunna hjälpa sina organisationer att ta nästa steg vad gäller användning av artificiell intelligens.

Målgrupp:

Revisorer, redovisningskonsulter, ekonomer, jurister och advokater

Denna kurs bygger på vår nya utbildningsform, blended learning. Som deltagare kommer du, innan själva fysiska kursdagen, få en extra timmes digital e-learning med avslutande kunskapsfrågor. Den digitala timmen har du även möjlighet att genomföra var du vill, när du vill och hur du vill. Syftet är att på ett mer pedagogiskt sätt förbereda dig inför det fysiska kurstillfället så att du kan få ut mer av kursen som sådan.

Se trailer för kursen nedan:

Kursprogram

 • 8:30-9:00

  Inskrivning och frukost

 • 9:00-10:15

  En introduktion till Digitalisering och AI

 • 10:15-10:30

  Paus

 • 10:30-11:45

  Digitalisering av moderna tjänsteföretag

 • 11:45-12:45

  Lunch (ingår i priset)

 • 12:45-14:00

  Det digitala tjänsteföretaget – Strategi och organisering

 • 14:00-14:15

  Paus

 • 14:30-16:00

  Workshop: Digitala möjligheter och digital framtid

 • 16:00-

  Avslutning