Denna kurs behandlar de rättsregler som gäller för användningen och dispositionen av våra sjöar och andra vattenområden. Reglerna bygger på en lång historisk tradition som under senare år i allt högre grad kommit att påverkas av EU-rätten.

Kursen innebär en unik kombination av fastighetsrätt och miljö-/vattenrätt och syftar till att ge en insikt i grunderna till nuvarande rättsregler avseende vattenområden för att möjliggöra en förståelse och tillämpning av dessa i ett modernt sammanhang.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Vilka regler som gäller för äganderätt och dispositionsrätt till vattenområden
 • Tillståndsprocessen för vattenverksamheter och aktuell rättspraxis.
 • Vilka rättigheter som kan upplåtas och beslutas för dispositionsrätt, enligt lag och rättspraxis
 • Vilka regler som gäller för ägare och nyttjanderättshavare av vattenanläggningar och tillsynen av dessa

MÅLGRUPP

Advokater, biträdande jurister och andra som arbetar med frågor om disposition av vattenområden samt fastighetstransaktioner.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.00

  Pass I
  Äganderätt och dispositionsrätt enligt lag till vattenområden

 • 10.00-10.15

  Fikapaus

 • 10.15-11.45

  Pass II
  Prövning av vattenverksamheter

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset)

 • 12.45-14.15

  Pass III
  Upplåtna och beslutna rättigheter för disposition av vattenområde

 • 14.15-14.30

  Pass IV
  Underhåll och vidmakthållande av vattenanläggning och tillståndsbeslut samt tillsynsprocessen

 • 14.30-16.00

  Kursen avslutas