Under denna kurs i distributionsrätt går föreläsarna igenom distributionsavtalen och allt vad dessa inbegriper. Bland annat behandlas distributionsavtal så som agent-, kommissions- och återförsäljaravtal, samt franchise- och licensavtal.

Kursen i Distributionsrätt har framtagits efter önskemål från tidigare kursdeltagare och behandlar ingående tvistlösnings- och avtalsskrivningsperspektiv vad gäller flertalet av våra befintliga distributionsavtal.

Föreläsarna Jon Kihlman och Eric M. Runesson kan tillsammans anses vara de främsta i landet vad gäller detta ämne och därmed denna typ av avtal. Utöver att  gå igenom tvistlösnings- och avtalsskrivningsperspektivet kommer de att gå igenom diverse olika rättsfall som underlag för diskussion. Kursdagen är därmed stundtals interaktiv.

Kursdagen syftar till att ge deltagare ökade insikter om:

 • Begränsningar i avtalsfriheten genom konkurrensrätt och annan tvingande rätt inom distributionsavtalen
 • Rättsverkningar av exklusivitet
 • Påföljdssystemet vid kontraktsbrott – särskilt skadestånd
 • Krav mellan producent och tredje man och vice versa
 • Inverkan av ändrade förhållanden
 • Sakrättsliga frågor kring distributionsavtalen

Målgrupp:

Advokater och jurister, bolagsjurister

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I

 • 10.15 - 11. 45

  Pass II

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

BG Institute har bra nivå på sina kurser. Jag tycker om blandningen av professorer och yrkesverksamma advokater.

Charlotta Garmert

PTS