Hur mycket ryms inom ramen för gärningspåståendet och vad kan åtalas på nytt? Hur långt sträcker sig ne bis in idem? Dessa frågor och många fler besvaras under kursen med Roberth Nordh, docent och expert inom processrätt.

När dom i brottmål meddelas gäller som en allmän princip att den tilltalade inte får åtalas på nytt för samma gärning. Vad som menas med samma gärning är emellertid långt ifrån givet.

Under denna kurs får du kunskap om:

• Verkan av en dom i ett brottmål med avseende på
– den tilltalades skydd mot åtal för andra brott
– den tilltalades skydd mot ytterligare sanktioner
– målsägandens möjligheter att senare föra talan om skadestånd
• Domens rättskraft i allmänhet
• Domens rättskraft särskilt i fråga om
– sexualbrott
– narkotikabrott
– våldsbrott och andra fridskränkningsbrott
• Rättskraftens betydelse för åklagarens möjlighet att justera åtalet

Hur förhåller sig gärningsbegreppet i RB till brottsbegreppet i BrB? Och vilken betydelse har Europadomstolens syn på förbudet mot prövning mer än en gång (ne bis in idem)?

Dessa frågor och många fler behandlas med inriktning på dels brott i allmänhet, dels sexualbrott, narkotikabrott samt våldsbrott och andra fridskränkningsbrott. Andra frågor som tas upp är möjligheten att göra förändringar av åtalet för att undvika preklusion, samt vilken betydelse en brottmålsdom har för målsägandens möjligheter att senare föra talan om skadestånd.

Kursdag syftar till att fördjupa din kunskap och ge dig insikt i de komplicerade frågorna som lätt kan uppstå kring rättskraften och dess betydelse i brottmål.


 Målgrupp

Advokater, domare, åklagare och övriga med erfarenhet av processen i brottmål

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I

 • 10.15 - 11.45

  Pass II

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

Roberth Nordh är en mycket kunnig och pedagogisk föreläsare. Roberths kurs var den bästa jag varit på.

Maria Nordholm Lindström

Litigate Advokataktiebolag