Välkommen till en ny kurs som ger en helhetsförståelse för det praktiska arbetet och förutsättningar för Due Diligence. Med Robert Sevenius som föreläsare.

I företags olika transaktioner och affärer är hantering av risker centralt; företagsledningen behöver veta med vem och med vad man gör affärer. Due diligence är den etablerade metoden för att samla in och analysera information om andra företag i sådana situationer. Denna företagsbesiktning utgör ett arbetsintensivt projekt som behöver förberedas och genomföras med fokus och noggrannhet. Till det behövs både kunskap och verktyg.

Kursen ger en helhetsförståelse för det praktiska arbetet och förutsättningarna för due diligence. Syftet är att lära sig leda och medverka till besiktningen, genom att bland annat identifiera företagens intressen, driva processen framåt och hantera upptäckta risker. Kursen ger kännedom om de arbetsverktyg och dokumentation som används, till exempel planering, checklistor, agendor och rapporter. Besiktningens många rättsliga konsekvenser, såsom ansvars- och riskfördelning, informationshantering och ansvarsbegränsning, illustreras med rättsfall och praktikfall.

Efter utbildningen kommer du ha en förstärkt förmåga att driva och medverka i företagsbesiktning, oavsett vilken sida av transaktionen eller roll du har. Du kommer ha god kunskap om och exempel på de olika metoder, checklistor och arbetsverktyg som används.

I kursen ingår boken Due diligence – besiktning av företag av Robert Sevenius, utgiven av Sanoma utbildning.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Syfte, bakgrund och nytta av due diligence
 • Praktisk tillämpning av due diligence-metodik
 • Arbetsprocessens delar och verktyg
 • Besiktningens rättsliga betydelse
 • Kommersiell, finansiell och legal företagsbesiktning: iakttagelser och åtgärder
 • Praktikfall och rättsfall

Målgrupp:

Kursen riktar sig till ekonomichefer, controller, affärsutvecklare och andra befattningshavare på mindre till större företag som kommer i kontakt med förvärvsprocessen, oavsett om de arbetar i köparföretag, säljarföretag eller målföretag.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I
  Due diligence och företagsbesiktning – vad, när, hur och varför?
  Företagsbesiktningens användningsområden, särskilt företagsförvärv
  Olika besiktningsformer: sedvanlig, utökad och särskild besiktning

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II
  Praktiskt arbete vid besiktning: förutsättningar och delmoment
  Intressenter, perspektiv och förhållningssätt vid företagsbesiktning
  Besiktningsprocessens fem steg
  Besiktningsverktyg: planer, checklistor, agendor, dokumentation, rapporter och avtal

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III
  Företagsbesiktningens rättsliga förutsättningar:
  • Rättslig riskfördelning och förpliktelser
  • Informationshantering och restriktioner vid besiktning
  • Rådgivningsansvar, avtal och friskrivning
  Iakttagelser och åtgärder vid företagsbesiktning:
  • Kommersiell
  • Finansiell
  • Legal

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV
  Övning: Projekt Zero
  Uppsummering och avslutning

 • 16.00-

  Kursen avslutas.