Välkommen till en helt ny kurs tillsammans med Emmanuel Ergul. Denna kurs behandlar Private Equity som fenomen generellt ur ett juridiskt och ekonomiskt perspektiv, dynamiken i ett köp likväl som den affärsrättsliga aspekten, affärsutvecklingen innebärande rapportering och kommunikation med kund/klient.

Under dagen behandlas de vanligaste begreppen och svårigheterna kopplat till Private Equity. Dagen är uppdelad i tre delar där vi till en början går igenom Private Equity generellt som fenomen.

Vilka är parterna och intressenterna? Hur ser avtal och struktur ut för en typisk ”fond”?

Nästa del behandlar dynamiken i ett köp – från analys till rapport och slutligen affär. Vad är viktigt för en PE som köper ett bolag? Vad är skillnaden vid ett tilläggsförvärv i ett portföljbolag? Vad är viktigt när en PE säljer ett bolag?

Sista delen kommer innehålla rapportering och kommunikation med klient där temat kommer att vara inom affärsutveckling. Hur rapporterar man det som klienten behöver veta kontra det klienten vill veta? Läser och förstår klienten allt?

Som kursdeltagare kommer du att få fördjupad kunskap kring:

Del 1 – Generellt om Private Equity

 • Incitament och kommersiellt fundament hos PE
 • Processen vid en investering respektive en försäljning. Vilka avtal behöver finnas och hur hänger de ihop med fondens villkor?
 • Vad är en typisk affär och en typisk försäljning

Del 2 – Dynamiken i ett köp. Från analys till rapport och slutligen affär

 • Hur ska man utvärdera vad man ska fokusera på i en DD vid ett köp och hur undviker man att missa det väsentliga?
 • Man går igenom olika tekniker/check-points för att scopa in riskerna i ett bolag och en verksamhet. Hur påverkas en scoping av den kommersiella grund-dealen som eventuellt är etablerad, dvs mot bakgrund av vilken typ av pris-uppgörelse och avräkning som är överenskommen?
 • Vilka dokument/avtal är viktigast och vilka dokument/avtal leder oftast till frågor efter en transaktion? Hur undviker man ”tänkte inte på det”?

Del 3 – Rapportering och kommunikation med klient

 • Hur rapporterar man det som klienten behöver veta kontra det klienten vill veta? Läser och förstår klienten allt?
 • Olika förslag på nya rapporterings vinklar i olika steg av processen (skapa value add och känsla av ”alignment”).
 • Olika typer av rapporter – hur man som klient på de olika varianterna? Olika rapporter till olika klienter i olika situationer?
 • Rapporter under processen utöver DD-rapport; hur, när och varför?
 • Vad händer efter förvärvet? Vet alla vad som har gjorts?

Målgrupp:

Jurister och advokater

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV

 • 16.00-

  Kursen avslutas.