Denna kurs hjälper dig att välja rätt tvistelösningsmetod för att nå bästa möjliga resultat. Kursen leds av advokaterna Sverker Bonde och Simon Arvmyren, som har lång och bred erfarenhet som ombud i skiljeförfaranden (svenska och internationella) och domstolstvister.

Som kursdeltagare får du med dig ett genomarbetat material som du har nytta av i det dagliga avtalsskrivandet och förhandlandet. Materialet innehåller såväl olika avtalsbestämmelser som guider för att hjälpa dig att välja rätt tvistelösningsmodell i olika situationer.

Under kursdagen får du mer kunskap om:

• Effektiv hantering av tvister; hur du bäst – och kostnadseffektivt – sköter tvisten som projekt
• Olika tvistelösningsmetoder och mekanismer, både inom Sverige och internationellt och för- och nackdelar med dessa.
• Strategier för att hantera frågan om lagval när svensk lag inte accepteras av motparten
• Effektiva förlikningsförhandlingar, både en teoretisk grund och praktiska exempel


 Målgrupp

Kursen riktar sig till advokater och jurister, till bolagsjurister som vill ha fler verktyg i sin avtalsförfattarverktygslåda och/eller agerar som klientrepresentant i tvister.

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I

 • 10.15 - 11.45

  Pass II

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

BG Institute är en kursarrangör som erbjuder högsta kvalitet.

Medarbetare på Din Advokat Tollbäck AB