Kursen ger dig kunskap om olika tekniker och förhållningssätt så att du kan lyckas genomföra olika typer av medarbetarsamtal på bästa sätt. Du kommer att få checklistor och mallar samt förslag på hur du systematiskt utvecklar såväl samtalsteknik som uppföljning. Uppföljning som genom sammanställning och analys kan leda till konkreta åtgärder och förbättringsåtgärder.

 • Teori om olika typer av medarbetarsamtal
 • Hur man genomför ett utvecklande och prestationshöjande samtal samt svåra samtal såsom vid alkohol- eller drogmissbruk eller undermåliga prestationer
 • Planering och uppföljning av medarbetarsamtal, digitala verktyg och hjälpmedel

Ett unikt tillfälle att bli bättre på att förstå olika signaler på stress och psykisk ohälsa, samt att bli bättre på att förstå och använda individers drivkraft och motivation till innovation och förbättring.

DELTAGARE

HR, personalansvariga, chefer och ledare med medarbetaransvar.

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00 – 10.00

  Pass I
  Teori om olika typer av medarbetarsamtal. Vi identifierar prioriterade områden och delar kunskap om goda erfarenheter men också våra misslyckanden.

 • 10.15 – 12.00

  Pass II
  Vi tränar samtalsteknik i utvecklande och prestationshöjande samtal.

 • 12.00 – 13.00

  Lunch (ingår i priset).

 • 13.00 – 14.30

  Pass III
  Hur identifiera stress och ohälsa. Svåra samtal som leder till förbättring. Kursledaren genomför ett samtal ”live” med någon i gruppen som agerar medarbetare med problem. Reflektion och diskussion.

 • 14.45 – 16.00

  Pass IV
  Planering, dokumentation, uppföljning och digitala verktyg.

 • 16.00 -

  Kursen avslutas