Välkommen till en e-kurs rörande export av personuppgifter med advokaterna Johan Sundberg och Johan Thörn, båda verksamma på byrån edpLaw.

I och med domen i det s.k. Schrems II-målet i EU-domstolen har möjligheterna att överföra personuppgifter till aktörer utanför EU/EES (t.ex. personuppgiftsbiträden, koncernföretag och samarbetspartners) väsentligt förändrats.

Under e-kursen går vi igenom de rättsliga utgångspunkterna för överföringar till tredje land. Vidare redogör vi för de konsekvenser domen får för personuppgiftsansvariga i Sverige/EU/EES och vilka åtgärder som bör vidtas på kort sikt och på lång sikt. Slutligen berör vi metoder och principer för bedömning av om en tredjelandsöverföring (främst med stöd av EU-kommissionens standardavtalsklausuler) är tillåten eller inte.

Som deltagare får du kunskap om

  • Rättsliga utgångspunkter – vilka mekanismer för överföring av personuppgifter till tredje land finns efter domen i Schrems II-målet
  • Reaktioner från tillsynsmyndigheter i EU
  • Vad bör företag och organisationer göra nu
  • Principer och metoder för bedömning
  • Unik modell för bedömning som DLA Piper tagit fram.

Målgrupp

Dataskyddsombud, Privacy Officers, jurister och andra personer verksamma inom dataskyddsområdet, inköpsansvariga/avtalsansvariga, VD och verksamma inom HR.

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

2.990 kr (exkl. moms)

Ingår i Kompetenspaket

Läs mer

E-kursen genomfördes som webbinarium i oktober 2020 och är två timmar lång.

FÖRELÄSARE

presentation-board 24
 Image of
Johan Sundberg
Advokat
Läs mer
presentation-board 18
 Image of
Johan Thörn
Advokat
Läs mer