En högaktuell e-kurs rörande export av personuppgifter med advokaterna Johan Sundberg och Johan Thörn, båda verksamma inom DLA Pipers data privacy-grupp som är topprankad i Tier 1 enligt Legal500.

I och med domen i det s.k. Schrems II-målet i EU-domstolen har möjligheterna att överföra personuppgifter till aktörer utanför EU/EES (t.ex. personuppgiftsbiträden, koncernföretag och samarbetspartners) väsentligt förändrats.

Under e-kursen går vi igenom de rättsliga utgångspunkterna för överföringar till tredje land. Vidare redogör vi för de konsekvenser domen får för personuppgiftsansvariga i Sverige/EU/EES och vilka åtgärder som bör vidtas på kort sikt och på lång sikt. Slutligen berör vi metoder och principer för bedömning av om en tredjelandsöverföring (främst med stöd av EU-kommissionens standardavtalsklausuler) är tillåten eller inte.

Som deltagare får du kunskap om:

  • Rättsliga utgångspunkter – vilka mekanismer för överföring av personuppgifter till tredje land finns efter domen i Schrems II-målet
  • Reaktioner från tillsynsmyndigheter i EU
  • Vad bör företag och organisationer göra nu
  • Principer och metoder för bedömning
  • Unik modell för bedömning som DLA Piper tagit fram.

Målgrupp:

Dataskyddsombud, Privacy Officers, jurister och andra personer verksamma inom dataskyddsområdet, inköpsansvariga/avtalsansvariga, VD och verksamma inom HR.

E-kursen genomfördes som webbinariet den 7 oktober. Kursen pågår i 2 timmar.