Nu har Europeiska Dataskyddsstyrelsen kommit med nya rekommendationer rörande export av personuppgifter. Datainspektionen har inlett flera tillsynsärenden och Kommissionen har föreslagit nya Standardavtalsklausuler. Välkommen en ny GDPR-e-kurs med advokaterna Johan Sundberg och Johan Thörn, båda verksamma inom DLA Pipers data privacy-grupp som är topprankad i Tier 1 enligt Legal500.

I och med domen i det s.k. Schrems II-målet i EU-domstolen har möjligheterna att överföra personuppgifter till aktörer utanför EU/EES (t.ex. personuppgiftsbiträden, koncernföretag och samarbetspartners) väsentligt förändrats. I denna e-kurs, som spelades in i oktober, redogör föreläsarna för de rättsliga utgångspunkterna samt delade med sig av DLA Pipers unika modell för bedömning.

Under e-kursen, som är en fristående uppföljning, där lägger vi fokus på att gå igenom den nya rekommendationen från Europeiska Dataskyddsstyrelsen avseende följder av Schrems II-domen, särskilt avseende de steg och den omfattande och ofta komplicerade bedömning som måste göras vid överföringar till tredje land även om Kommissionens Standardavtalsklausuler används.

Vi berör även några av de tillsynsärenden som Datainspektionen nyligen har inlett som en direkt följd av Schrems II-domen. Slutligen går vi igenom det förslag till nya Standardavtalsklausuler som lagts fram av Kommissionen och som omfattar överföringar från en personuppgiftsansvarig inom EES till ett personuppgiftsbiträde i tredje land, överföringar från en personuppgiftsansvarig inom EES till en annan personuppgiftsansvarig i tredje land och överföringar från ett personuppgiftsbiträde inom EES till ett annat personuppgiftsbiträde i tredje land.

Som deltagare får du kunskap om:

  • Europeiska Dataskyddsstyrelsens rekommendation avseende tredjelandsöverföringar
  • Steg-för-steg bedömning avseende tillåtligheten av överföring av personuppgifter till tredje land med stöd av så kallade lämpliga skyddsåtgärder (t.ex. Standardavtalsklausulerna)
  • Förslaget till nya Standardavtalsklausuler som presenterats av Kommissionen

Målgrupp:

Dataskyddsombud, Privacy Officers, jurister och andra personer verksamma inom dataskyddsområdet, inköpsansvariga/avtalsansvariga.

Ef-kursen genomfördes som webbinarium den 15 januari. E-kursen är 180 minuter lång.